Kansallinen bibliometriikkaseminaari järjestetään webinaarina 22.9.2020

FUN on mukana järjestämässä vuotuista bibliometriikkaseminaaria, joka toteutetaan webinaarina 22.9.2020. Tilaisuuden teemana on “Julkaisutoiminnan diversiteetin sekä eri tietolähteiden ja menetelmien huomioiminen tutkimuksen arvioinnissa”. Ilmoittautuminen (18.9 mennessä) ja lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCbibliometriikka/Bibliometriikkaseminaari+2020

Poikkeustilapäivityksiä yliopistokirjastoilta / Universitetsbibliotekens uppdateringar om undantagssituationen/ Updates from university libraries on the special circumstances

Aalto-yliopiston oppimispalvelut /Aalto-universitetets lärcentret / Aalto University, Learning Centre Oppimiskeskuksen palvelut poikkeustilanteen aikana Lärcentrets bibliotekstjänster under undantagstiden Services of the Learning Centre during the exceptional circumstances Helsingin yliopiston kirjasto / Helsinki University Library Asiakaspalvelu ja kirjojen lainaaminen poikkeustilanteissa Customer service and borrowing books in the exceptional situation Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland …

Lue lisää

Yliopistokirjastot tiedottavat palveluistaan poikkeustilanteen aikana / Universitetsbiblioteken informerar om servicen under den rådande undantagssituationen / Information about the University libraries’ services during the state of emergency

Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Aalto University, Learning Centre Oppimiskeskuksen palvelut poikkeustilanteen aikana Learning Centre services during the exceptional circumstances Helsingin yliopiston kirjasto / Helsinki University Library Asiakaspalvelu ja kirjojen lainaaminen poikkeustilanteissa Customer service and borrowing books in the exceptional situation Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland Library Kirjastotilat ovat kiinni – katso miten muut …

Lue lisää

Yliopistokirjastot tiedottavat palveluistaan poikkeustilanteen aikana / Universitetsbiblioteken informerar om servicen under den rådande undantagssituationen / University libraries inform about services during the exeptional circumstances

Aalto-yliopiston oppimispalvelut / Aalto University, Learning Centre Oppimiskeskuksen palvelut poikkeustilanteen aikana Learning Centre services during the exceptional circumstances Helsingin yliopiston kirjasto / Helsinki University Library Kir­jas­ton pal­ve­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­mas­sa poik­keus­ti­lan­tees­sa Library Services at the Ex­cep­tional Situ­ation Caused by Corona Virus Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland Library Kirjastotilat ovat kiinni – muut palvelut …

Lue lisää

Nimeämiset kansallisiin työryhmiin

FUN on nimennyt seuraavat edustajat kansallisiin työryhmiin: FinELibin kustannustenjaon kehittämistä varten perustettava työryhmä 2020 Riitta Lähdemäki FinELibin lehtipakettineuvottelujen (OA)strategiaryhmä 2020- Minna Abrahamsson-Sipponen ja Kimmo Tuominen Finnan konsortioryhmä 2020-2021 Tiina Jounio, Oulun yliopiston (varajäsen Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopisto) Kirjastot.fi koordinaatioryhmä 2020- Jonna Toukonen, Vaasan yliopisto Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) 2020-2021 Pia Backman, Åbo Akademi Ville Huhtala, …

Lue lisää

Tekijänoikeuksien oppiminen pelillisesti – Kopiraittilan korkeakoulun materiaalin esittely

Tervetuloa mukaan maksuttomaan webinaariin kuulemaan tekijänoikeuksien oppimisesta pelillisesti. Kopioston Kirsi Salmela esittelee meille tammikuun alussa julkaistua maksutonta Kopiraittilan korkeakoulun materiaalia. Kopiraittilan korkeakouluun on kerätty hyödyllistä tietoa tekijänoikeustaitojen oppimiseen korkeakouluopintojen alkuvaiheessa. Materiaalia voi hyödyntää esim. osana tiedonhankintakurssia. Kopiraittilan materiaali on suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisätietoja Kopiraittilan korkeakoulusta: https://korkeakoulu.kopiraittila.fi/fi/etusivu. Webinaari on suunnattu yliopistokirjastojen asiantuntijoille, eikä siihen tarvitse …

Lue lisää

FUNin uudet säännöt

FUNin uudet säännöt hyväksyttiin 19.9.2018 pidetyssä FUNin kokouksessa. FUN (Finnish University Libraries’ Network) on Suomen yliopistojen kirjastopalveluista vastaavien johtajien yhteistyöfoorumi. FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen. FUNin jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. …

Lue lisää