FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
– Tieteen käyttövoima

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto on Suomen yliopistojen kirjastopalveluista vastaavien johtajien yhteistyöfoorumi. FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

FUNissa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot mukaan lukien yhteiskirjastot. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat asiantuntijoita, joita kutsutaan tarvittaessa kokouksiin.

FUN antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä, toteuttaa yhteisiä hankkeita sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia toimielimiin.

FUN toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

FUNin edeltäjä Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) on perustettu vuonna 1996. Vuoden 2018 alussa SYN muutti nimensä FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostoksi.