FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto

FUN (Finnish University Libraries’ Network) on Suomen yliopistojen kirjastopalveluista vastaavien johtajien yhteistyöfoorumi. FUNin jäseniä ovat kaikkien yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto ovat asiantuntijoita, joita kutsutaan tarvittaessa kokouksiin. FUN voi kutsua myös muita asiantuntijoita kokouksiin.

FUNin jäsenet Vaasan yliopiston kampuksella 10.5.2019.
FUNin jäsenet Vaasan yliopiston kampuksella 10.5.2019.

FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

FUN edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä, toteuttaa yhteisiä hankkeita, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin.

FUN toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

FUNin edeltäjä Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) on perustettu vuonna 1996. Vuoden 2018 alussa SYN muutti nimensä FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostoksi.