Henkilökuntavierailu

Yliopistokirjastojen välisen henkilökuntavierailun tavoitteena on

 • henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon laajentaminen
 • henkilöstön liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen
 • kokonaisnäkemyksen kehittäminen korkeakoulukirjastoympäristöstä

Henkilökuntavierailun lähtökohtana on, että palvelussuhde omaan työnantajaan säilyy
henkilökierron aikana. Henkilökuntavierailuun, oman organisaation ulkopuolelle,
lähdetään omalla palkalla, jonka maksaa kiertoon lähtevän työnantaja.

Henkilö tekee henkilökuntavierailusta matkasuunnitelman, jonka työnantaja hyväksyy.
Työnantaja maksaa henkilökierrosta aiheutuvat kustannukset: matkakustannukset,
majoituskustannukset ja matkapäivärahan.

Henkilökuntavierailu perustuu henkilön ja vastaanottavan kirjaston vapaaehtoisuuteen
ja sopimukseen niiden esimiesten kanssa, joita vaihto koskee.

Henkilökuntavierailu kestää 2-5 arkipäivää.

Kukin yliopistokirjasto pyrkii ottamaan vähintään yhden henkilökuntavierailusta
kiinnostuneen vuosittain.

Ohjeet työntekijälle:

Henkilökuntavierailuun hakeutuminen

 • keskustele ensin työnantajasi eli käytännössä esimiehesi kanssa
  (pyydä lupa, sovi työtehtäviesi hoidosta poissaolosi aikana)
 • ota yhteyttä yhteyshenkilöön siinä yliopistokirjastossa, johon olisit
  kiinnostunut tekemään henkilökuntavierailun
 • toimita vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee mistä tehtävistä olet
  erityisesti kiinnostunut ja kuvaus nykyisistä työtehtävistä.
 • sovi vaihdon ajankohdasta ja ohjelmasta yhdessä esimiehen kanssa ja
  vastaanottavan kirjaston kanssa.
 • tee matkasuunnitelma ennen vierailua
 • tee matkalasku henkilökuntavierailun jälkeen

Lähettävä työnantaja (korkeakoulukirjasto):

 • hyväksyy matkasuunnitelman
 • maksaa matkalaskun (matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahan)
 • ilmoittaa toteutuneet vierailut FUNin yhteistyösihteerille

Vastaanottava työnantaja (korkeakoulukirjasto)

 • vastaanottaa hakemuksen ja vastaa hakijalle voidaanko henkilökuntavierailu
  toteuttaa toivotulla tavalla ja aikataululla
 • tarjoaa henkilölle työtilan
 • tarjoaa perehdytyksen
 • antaa todistuksen henkilökuntavierailusta

Yhteyshenkilöt korkeakoulukirjastoissa: varajohtajat tai vastaavat henkilöt.