Henkilökuntavaihto

Yliopistokirjastojen välisen henkilökuntavaihdon tavoitteena on

 • henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ammattitaidon laajentaminen
 • henkilöstön liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistäminen
 • hyvien käytänteiden jakaminen
 • kokonaisnäkemyksen kehittäminen korkeakoulukirjastoympäristöstä

Henkilökuntavaihdon lähtökohtana on, että palvelussuhde omaan työnantajaan säilyy
henkilökierron aikana. Henkilökuntavaihtoon, oman organisaation ulkopuolelle,
lähdetään omalla palkalla, jonka maksaa kiertoon lähtevän työnantaja.

Henkilö tekee henkilökuntavaihdosta matkasuunnitelman, jonka työnantaja hyväksyy.
Työnantaja maksaa henkilökierrosta aiheutuvat kustannukset: matkakustannukset,
majoituskustannukset ja matkapäivärahan.

Henkilökuntavaihto perustuu henkilön ja vastaanottavan kirjaston vapaaehtoisuuteen
ja sopimukseen niiden esimiesten kanssa, joita vaihto koskee.

Henkilökuntavaihto kestää 2-5 arkipäivää.

Kukin yliopistokirjasto pyrkii ottamaan vähintään yhden henkilökuntavaihdosta
kiinnostuneen vuosittain.

Ohjeet työntekijälle:

Henkilökuntavaihtoon hakeutuminen

 • keskustele ensin työnantajasi eli käytännössä esimiehesi kanssa
  (pyydä lupa, sovi työtehtäviesi hoidosta poissaolosi aikana)
 • ota yhteyttä yhteyshenkilöön siinä yliopistokirjastossa, johon olisit
  kiinnostunut tekemään henkilökuntavaihdon
 • toimita vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee mistä tehtävistä olet
  erityisesti kiinnostunut ja kuvaus nykyisistä työtehtävistä.
 • sovi vaihdon ajankohdasta ja ohjelmasta yhdessä esimiehen kanssa ja
  vastaanottavan kirjaston kanssa.
 • tee matkasuunnitelma ennen henkilökuntavaihtoa
 • tee matkalasku henkilökuntavaihdon jälkeen

Lähettävä työnantaja (korkeakoulukirjasto):

 • hyväksyy matkasuunnitelman
 • maksaa matkalaskun (matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahan)
 • ilmoittaa toteutuneet vaihdot FUNin yhteistyösihteerille

Vastaanottava työnantaja (korkeakoulukirjasto)

 • vastaanottaa hakemuksen ja vastaa hakijalle voidaanko henkilökuntavaihto
  toteuttaa toivotulla tavalla ja aikataululla
 • tarjoaa henkilölle työtilan
 • tarjoaa perehdytyksen
 • antaa todistuksen henkilökuntavaihdosta

Yhteyshenkilöt korkeakoulukirjastoissa: varajohtajat tai vastaavat henkilöt.