Työryhmät

FUNin edustukset eri organisaatioiden asettamissa työryhmissä 2020:

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä (2019-2020): Minna Abrahamsson-Sipponen

Avoimen tieteen seuranta -työryhmä (2020-2021): Pekka Olsbo

DMPTuulin ohjausryhmä (2019-): Anne Lehto

FinELibin kustannustenjakotyöryhmä (2020): Riitta Lähdemäki

FinELibin lehtipakettineuvottelujen OA-strategiaryhmä (2020-): Minna Abrahamsson-Sipponen, Kimmo Tuominen

FinELibin ohjausryhmä (2017-2020): Pia Södergård (varajäsen Minna Abrahamsson-Sipponen), Kimmo Tuominen (varajäsen Ulla Nygrén)

Finnan konsortioryhmä (2020-2021): Tiina Jounio (varajäsen Hannu Markkanen)

Finn-ARMA-verkoston yhteistyöneuvosto (2019-): Anne Lehto

Julkaisufoorumin ohjausryhmä (2020-2023): Riitta Lähdemäki

Kansalliskirjaston johtokunta (2018-2022): Pia Södergård (varajäsen Kimmo Tuominen)

Kirjastot.fi koordinaatioryhmä (2020-): Jonna Toukonen

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA) (2020-2021): Pia Backman, Ville Huhtala, Katja Hyvärinen, Anne-Mari Salmela

Kuvailustandardiryhmä (2020-2021): Maria Kovero, Hannu Markkanen

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) (2020-2021): Ilkka Haataja

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä (2020-2021): Maria Forsén, Ilkka Haataja, Liisa Hilander, Jaakko Tuohiniemi, Tarja Turunen

Tiedonhallinnan ohjausryhmä 2017-2020: Ari Muhonen (varajäsen Jarmo Saarti)

Tietohuoltokomitea: Maria Kovero

Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon johtoryhmä (2017-2020): Jarmo Saarti (varajäsen Ulla Nygrén)

Työryhmä ohjeistamaan tutkijan vastuullista arviointia (2018-): Johanna Lahikainen

Varastokirjaston johtokunta (2019-2022): Minna Abrahamsson-Sipponen, Ari Muhonen

FUNin työryhmät:

Mediaryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen (pj.) ja Miia Willman

Strategiatyöryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen (pj.), Tiina Järvinen, Anne Lehto, Ari Muhonen ja Miia Willman

Tilastointityöryhmä: Jarmo Saarti (pj.), Tommi Harju, Päivi Lammi, Anne Lehto, Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen ja Matti Raatikainen

Aikaisemmin perustettuja työryhmiä, jotka ovat jo päättäneet toimintansa: