Työryhmät

FUNin edustukset eri organisaatioiden asettamissa työryhmissä 2024:

FUNin työryhmät 2024:

 • Kestävän kehityksen ryhmä: Anne Lehto (pj.), Tommi Harju, Tiina Järvinen, Yrsa Neuman ja Anu Keinänen (siht.)
 • RRS-työryhmä: Susanna Nykyri (pj.), Mari Aaltonen (HY), Tua Hindersson-Söderholm (Aalto), Arto Ikonen (JYU), Tiina Jounio (OY), Harri Ollikainen (Taideyliopisto), Tomi Rosti (UEF)
 • Strategiatyöryhmä: Tommi Harju (pj.), Minna Abrahamsson-Sipponen, Heli Kautonen, Riitta Lähdemäki, Ari Muhonen, Anu Keinänen (siht.)
 • Tilastotyöryhmä: Ari Muhonen, Miia Willman, Kaisa Haapa-aho (Tuni) ja Anu Keinänen (siht.)
 • Viestintätyöryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen (pj.), Miia Willman, Ari Muhonen ja Anu Keinänen (siht.)

Aikaisemmin perustettuja työryhmiä, jotka ovat jo päättäneet toimintansa:

 • APC-maksukäytännöt-työryhmä
 • FUNin digivisiotyöryhmä (2022)
 • EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen -työryhmä
 • FinELibin kustannustenjakotyöryhmän taustatyöryhmä
 • KDK-työryhmä
 • Kustannuslaskennan työkalupakki -työryhmä
 • Mediatyöryhmä
 • Opinnäytteet ja julkisuuslaki -työryhmä
 • Strategiatyöryhmä (2020)
 • Tieteellisten kirjastojen tilastoinnin asiantuntijaryhmä (2022)
 • Tilastointityöryhmä (2021)
 • Webinaarityöryhmä (2022)