Työryhmät

FUNin edustukset eri organisaatioiden asettamissa työryhmissä 2023:

FUNin työryhmät 2023:

 • FUNin digivisiotyöryhmä: Ari Muhonen (pj.), Anne Lehto, Susanna Parikka ja Mari Aaltonen (Aalto)
 • Kestävän kehityksen ryhmä: Tommi Harju (pj.), Tiina Järvinen, Anne Lehto, Yrsa Neuman ja Anu Keinänen
 • Tilastotyöryhmä: Ari Muhonen, Miia Willman, Kaisa Haapa-aho (Tuni) ja Anu Keinänen
 • Viestintätyöryhmä: Minna Abrahamsson-Sipponen (pj.), Miia Willman, Ari Muhonen ja Anu Keinänen

Aikaisemmin perustettuja työryhmiä, jotka ovat jo päättäneet toimintansa:

 • APC-maksukäytännöt-työryhmä
 • EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautuminen -työryhmä
 • FinELibin kustannustenjakotyöryhmän taustatyöryhmä
 • KDK-työryhmä
 • Kustannuslaskennan työkalupakki -työryhmä
 • Mediatyöryhmä
 • Opinnäytteet ja julkisuuslaki -työryhmä
 • Strategiatyöryhmä
 • Tieteellisten kirjastojen tilastoinnin asiantuntijaryhmä (2022)
 • Tilastointityöryhmä (2021)
 • Webinaarityöryhmä (2022)