Arbetsgrupper

FUN:s representation under 2023 i arbetsgrupper som tillsatts av olika organisationer:

FUN:s arbetsgrupper 2023:

 • FUN:s digivisio arbetsgrupp: Ari Muhonen (ordfärande), Anne Lehto, Susanna Parikka och Mari Aaltonen (Aalto)
 • Arbetsgruppen för bärkraftig utveckling: Tommi Harju (ordfärande), Tiina Järvinen, Anne Lehto, Yrsa Neuman och Anu Keinänen (sekretare)
 • Statistikarbetsgrupp: Ari Muhonen, Miia Willman, Kaisa Haapa-aho (Tammerfors universitet) och Anu Keinänen (sekreterare)
 • Kommunikationarbetsgrupp: Minna Abrahamsson-Sipponen (ordförande), Miia Willman och Anu Keinänen (sekreterare)
 • Webbinarierarbetsgrupp: Pekka Olsbo (ordförande), Ari Muhonen, Miia Willman och Anu Keinänen

Tidigare arbetsgrupper som redan har avslutat sin verksamhet:

 • Arbetsgruppen för APC-betalningspolicyer
 • Arbetsgruppen för beredning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
 • Bakgrundsarbetsgruppen för FinELibs kostnadsfördelning
 • KDK-arbetsgrupp
 • Verktygslåda för kostnadsberäkning arbetsgrupp
 • Media-arbetsgrupp
 • Avhandlingar och offentlighetslagen arbetsgrupp
 • Strategiarbetsgrupp
 • Statistikarbetsgrupp (gammal)
 • Expertgruppen för statistik vid vetenskapliga bibliotek (2022): Päivi Lammi (Helsingfors universitet), Kaisu Kesonen (TY), Tiina Jounio (OY)