Kontaktuppgifter

För ytterligare information om nätverkets verksamhet samt begäran om utlåtande och vid intresse för projektsamarbete vänligen kontakta samarbetssekreteraren:

Niko Niskanen
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk
e-post: niko.niskanen(at)uef.fi
tfn: +358 50 352 1103

Anu Keinänen (föräldraledighet 12.12.2022–11.8.2023)
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk