Kontaktuppgifter

För ytterligare information om nätverkets verksamhet samt begäran om utlåtande och vid intresse för projektsamarbete vänligen kontakta samarbetssekreteraren:

Anu Keinänen
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk
e-post: anu.j.keinanen(at)jyu.fi
tfn: +358 40 835 3976