Kontaktuppgifter

För ytterligare information om nätverkets verksamhet samt begäran om utlåtande och vid intresse för projektsamarbete vänligen kontakta samarbetssekreteraren:

Topi Takamäki
e-post: topi.takamaki(at)tritonia.fi
tfn: +358 29 449 8571