Aktiviteter

FUN ger uttalanden, väcker initiativ och förslag, låter utföra utredningar, förverkligar gemensamma utvecklingsprojekt samt utnämner gemensamma representanter för universitetsbiblioteken i olika organ.