Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av ordföranden och fem medlemmar. Mandatperioden är två år. En medlem kan höra till utskottet under två mandatperioder i följd.

Anu Keinänen 
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk
e-post: anu.j.keinanen(at)jyu.fi
tfn: +358 40 835 3976