Arbetsutskottet

Arbetsutskottet består av ordföranden och fem medlemmar. Mandatperioden är två år. En medlem kan höra till utskottet under två mandatperioder i följd.

Niko Niskanen
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk
e-post: niko.niskanen(at)uef.fi
tfn: +358 50 352 1103

Anu Keinänen (föräldraledighet 12.12.2022–11.8.2023)
samarbetssekreteraren
FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk