Medlemmar

Alla universitetsbibliotek är representerade i FUN. Nationalbiblioteket och Depåbiblioteket är sakkunniga som vid behov kallas till mötena.

Medlemmarna