Jäsenet

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Jokaista yliopistoa edustaa yksi johtaja. Kokouksiin voi osallistua johtajan sijaisena hänen valtuuttamansa henkilö.

Kaudella 2023–2024 FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Tommi Harju, Taideyliopiston kirjaston johtaja.

FUNin jäsenet