Jäsenet

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Jokaista yliopistoa edustaa yksi johtaja. Kokouksiin voi osallistua johtajan sijaisena hänen valtuuttamansa henkilö.

Kaudella 2019—2020 FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Anne Lehto Tritoniasta.

FUNin jäsenet