Jäsenet

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Jokaista yliopistoa edustaa yksi johtaja. Kokouksiin voi osallistua johtajan sijaisena hänen valtuuttamansa henkilö.

Kaudella 2021–2022 FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen johtaja.

FUNin jäsenet