Toiminta

FUNilla on strategia, joka määrittää tavoitteet ja jota uudistetaan säännöllisesti. FUN tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä ja toteuttaa yhteisiä hankkeita strategiassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. FUN tukee yliopistokirjastoja uusien toimintatapojen kokeilemisessa, vaikuttavuuden osoittamisessa ja näkyvyyden edistämisessä. FUN ennakoi toimintaympäristön muutoksia strategisen johtamisen näkökulmasta ja vaikuttaa vuoropuhelussa tiedeyhteisön kanssa tieteen ja tutkimuksen edellytysten kehittämiseen.

FUN antaa lausuntoja ja nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin. FUN toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

FUN kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työvaliokunta valmistelee asioita FUNin päätettäväksi.

FUN voi perustaa työryhmiä tai projektiryhmiä toimeenpanemaan verkoston strategiaa ja/tai toteuttamaan jotakin erityistä toimeksiantoa verkostolta.