FUN Strategia 2018-2020

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto – Tieteen käyttövoima

 

FUN visio

FUN vaikuttaa FUN Näkyy FUN Kokeilee

 

FUN vaikuttaa
 • Vaikutamme eri tasoilla: kansallisesti, kansainvälisesti ja paikallisesti
 • Verkostoidumme pysyvästi ja aktiivisesti suoraan keskeisiin tiedepoliittisiin, tutkimuksen ja opetuksen sidosryhmiin
 • Osoitamme vaikuttavuutemme
  • Vaikuttavuuden osoittamisen toolkit
  • Hyvien käytäntöjen jakaminen

Toimenpiteet

FUN kokeilee
 • Kokeilemme uusia palvelumuotoja
  • Tulevien asiakastarpeiden ennakointi
  • Uudenlaisen osaamisen kehittäminen
  • Uudet kumppanuudet
 • FUN Kokeilualustana – Teemme uudenlaista yhteistyötä ja jaamme kokemuksia
  • Uudet opetuksen menetelmät ja oppimisympäristöt
  • Tuki muuttuville tutkimuksen tekemisen tavoille
  • Organisaatioiden uudet yhteistyömuodot
  • Digitalisaation hyödyntäminen

Toimenpiteet

FUN näkyy
 • Teemme yliopistokirjastojen tuottaman asiakasarvon näkyväksi
  • Luotettava tieto
  • Informaatiotaidot yksilötasolta yhteiskunnalliselle tasolle
  • Kulttuurinen pääoma
  • Tutkimuksen näkyvyyden edistäminen
 • Kirkastamme yliopistokirjastojen brändin
  • Edelläkävijyyden esilletuonti
  • Viestintä
  • Monikanavainen näkyminen myös toimialan ulkopuolelle

Toimenpiteet

Toimenpiteet tarkistetaan vuosittain.

Strategiaa valmistelleeseen työryhmään kuuluivat Minna Abrahamsson-Sipponen Oulun yliopiston kirjastosta, Tommi Harju Taideyliopiston kirjastosta, Anne Lehto Tritoniasta, Riitta Lähdemäki Tampereen teknillisen yliopiston kirjastosta, Minna Niemi-Grundström Tampereen yliopiston kirjastosta, Ulla Nygrén Turun yliopiston kirjastosta, Ulla Ohvo Lappeenrannan tiedekirjastosta ja Matti Raatikainen Aalto-yliopiston oppimispalveluista. Työryhmän sihteerinä toimi  yhteistyösihteeri Katja Halonen.

Leave a Comment