FUN Strategia 2021-2024

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto – Tieteen käyttövoima

FUN visio

FUN vaikuttaa, näkyy ja kokeilee edelleen

 • FUN vaikuttaa monen suuntaisesti suomalaisen tiedeyhteisön ja sen sidosryhmien kentällä. Kokoamme yliopistokirjastojen asiantuntijuuden ja kehitämme tulevaisuuden palveluja, edistäen tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä yliopistokoulutuksen ja tieteen toimijoiden kumppanina. FUN on yliopistokirjastojen yhteinen kanava vaikuttamiselle, jonka tavoitteena on tutkitun ja avoimen tiedon tukeminen ja jakaminen.
 • FUN tekee yliopistokirjastojen työn ja arvon näkyvämmäksi yhteiskunnassa ja kansainvälisessä tiedeyhteisössä.
 • Verkostona olemme vahvempia kokeilemaan visionäärisesti, ennakkoluulottomasti ja joustavasti uusia toimintatapoja ja yhdessä ennakoimaan tulevaisuuden palvelutarpeita. FUN tarjoaa foorumin vertaistukeen, johtamisen kehittämiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen.

Strategiakauden 2021−2024 tavoitteet

Avoimen tieteen palveluiden kehittäminen

 • Yliopistokirjastot tuottavat ja kehittävät yhdessä oman roolinsa mukaisesti yliopistojen avoimen julkaisemisen, oppimisen, oppimateriaalien ja tutkimusdatan palveluja
 • Yliopistokirjastojen roolin vakiinnuttaminen avoimen tieteen palveluiden kehittämisessä kansallisten ja kansainvälisten linjausten mukaisesti

Sidosryhmiin vaikuttaminen

 • Yliopistokirjastojen asiantuntijanäkökulman esiin tuominen (vertaisena, asiakkaana, yhteistyökumppanina)
 • Vuorovaikutteinen proaktiivinen toiminta – uusien tilanteiden ennakoiminen ja vaikuttaminen tuleviin päätöksiin

Avoin FUNin sisäinen vuorovaikutus ja sen verkostojen hyödyntäminen

 • Tiedon jakaminen
 • Vertaistuki ja yhteistyö
 • Tiivis yhteistyö poikkeustilanteissa

FUNin toiminnan jatkuva kehittäminen

 • Merkittävien asioiden eteenpäinvienti yhdessä
 • Monipuolisten toimintatapojen hyödyntäminen
 • Osallistavien ja matalan kynnyksen menetelmien käyttöönotto
FUN vaikuttaa FUN Näkyy FUN Kokeilee