Uuden puheenjohtajan tervehdys

Kiitän FUNin jäseniä luottamuksesta tultuani valituksi verkostomme puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020. FUN uudistui vuonna 2018 neuvostosta verkostoksi. Samassa yhteydessä otettiin käyttöön uusi nimi FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto, uusi logo ja motto: ”FUN – tieteen käyttövoima”. Vuoden 2019 alusta Suomen yliopistokirjastojen verkoston jäsenmäärä on vähentynyt neljääntoista kahden tamperelaisen yliopiston ja niiden kirjastojen yhdistyttyä uudeksi Tampereen yliopiston kirjastoksi, …

Lue lisää

Frilux Workshop: Future Library Services & the UX State of Mind

Miten suunnitella kirjaston uusia palveluja asiakaslähtöisesti? Mitä lisäarvoa muotoilunäkökulma tuo kirjaston toiminnan kehittämiseen? Miten voimme kehittää käyttäjäystävällisiä palveluja yli organisaatiorajojen? Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN järjesti 3.5.2018 jäsenilleen työpajapäivän, jossa harjoiteltiin muotoilullisten menetelmien käyttöä kirjastojen palvelujen kehittämisessä. Puhujina ja työskentelyn vetäjinä olivat vierailevat asiantuntijat Birgit Dahl ja Andrea Gasparini Oslon yliopiston kirjastosta. Tilaisuuden fasilitoi Heli Kautonen …

Lue lisää

Frilux Workshop Helsingissä 3.5.2018 klo 9-16

Frilux Workshop: FUTURE LIBRARY SERVICES & the UX State of Mind How to design future library services with the UX state of mind? Miten suunnitella kirjaston uusia palveluja asiakaslähtöisesti? Mitä lisäarvoa muotoilunäkökulma tuo kirjaston toiminnan kehittämiseen? Miten voimme kehittää käyttäjäystävällisiä palveluja yli organisaatiorajojen? Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN järjestää torstaina 3.5.2018 klo 9-16 jäsenilleen työpajapäivän, jossa …

Lue lisää

Taideyliopiston kirjaston johtaja Tommi Harju haastattelussa

SYN haastatteli kirjastonjohtaja Tommi Harjua Taideyliopiston kirjastosta. Kuvataideakatemian kirjasto, Teatterikorkeakoulun kirjasto, ja Sibelius-Akatemian kirjaston toimipisteet Helsingissä ja Kuopiossa muodostavat yhdessä Taideyliopiston kirjaston. Taideyliopiston kirjasto on kaikille avoin, Taideyliopiston opetuksen ja tutkimuksen eri taiteenaloille erikoistunut taidekirjasto. Milloin aloitit Taideyliopiston kirjaston johtajana? Aloitin työni noin vuosi sitten joulukuussa 2016. Miten työsi johtajana on lähtenyt käyntiin? Työ lähti …

Lue lisää

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen johtaja Matti Raatikainen haastattelussa

SYN haastatteli Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen johtajaa Matti Raatikaista. Aalto-yliopiston oppimiskeskus muodostuu Harald Herlin -oppimiskeskuksesta ja palvelupisteistä Espoossa ja Helsingissä. Oppimiskeskus tarjoaa kirjastopalveluja sekä tiloja ja laitteita opiskeluun ja työskentelyyn. Teknillisen korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kirjastot yhdistyivät vuonna 2010 Aalto-yliopiston kirjastoksi, joka nimettiin uudelleen vuonna 2015 Aalto-yliopiston oppimiskeskukseksi. Milloin aloitit Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen vt. johtajana? Aloitin keväällä …

Lue lisää

Intervju med Svenska Handelshögskolas bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm

Vi intervjuade Svenska Handelshögskolas bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm. Svenska handelshögskolan är den enda fristående handelshögskolan i Finland och verksam på två orter. Biblioteksservice erbjuds i Vasa via sambiblioteket Tritonia. Biblioteket i Helsingfors ansvarar utöver biblioteksservicen och informationsresursanskaffningen, även för utvecklingen och integreringen av biblioteksverksamheten i högskolans kärnprocesser. Hur länge har du jobbat som bibliotekschef på Hankens …

Lue lisää

Oulun yliopiston kirjaston johtaja Minna Abrahamsson-Sipponen haastattelussa

SYN haastatteli Oulun yliopiston kirjaston johtajaa Minna Abrahamsson-Sipposta. Oulun yliopiston kirjasto on yliopiston erillislaitos, joka muodostuu kahdesta palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja tietopalvelut sekä Julkaisu- ja tietoaineistopalvelut. Milloin aloitit johtajana Oulun yliopiston kirjastossa? Aloitin tämän työn elokuussa 2015, joten kohta olen ollut tässä tehtävässä kaksi vuotta. Millaisia ensimmäiset vuodet Oulun yliopiston kirjaston johtajana ovat olleet? Nämä kaksi …

Lue lisää

Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtaja Jarmo Saarti haastattelussa

SYN haastatteli Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaa Jarmo Saartia. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi hallinnollinen kokonaisuus, johon kuuluvat Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuskirjastot sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto. Milloin aloitit johtajana Itä-Suomen yliopiston kirjastossa? Aloitin Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistymistä edeltävänä vuonna eli 2009. Millainen on taustasi ennen tähän tehtävään tuloa? Toimin tuota ennen Kuopion …

Lue lisää

Lappeenrannan tiedekirjaston johtaja Ulla Ohvo haastattelussa

SYN haastatteli Lappeenrannan tiedekirjaston johtajaa Ulla Ohvoa. Lappeenrannan tiedekirjasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskirjasto.   Kuinka kauan olet toiminut johtajana Lappeenrannan tiedekirjastossa? Tähän mennessä reilut kuusi vuotta eli maaliskuussa 2011 aloitin kirjastonjohtajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastossa. Samana vuonna muutamaa kuukautta myöhemmin kirjastosta tuli Lappeenrannan tiedekirjasto kirjaston yhdistyessä Saimaan ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa. …

Lue lisää

Poimintoja SYNin vuodesta 2016

SYNin vuoden 2016 toimintaa ovat ohjanneet voimassa oleva strategia ja strategian pohjalta laadittu toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Seuraavassa on nostettu esille joitakin asioita vuoden 2016 toiminnasta. Osaamisen kehittämisen tavoitteita toteuttivat SYNin verkostot, jotka tuovat yhteen yliopistokirjastojen asiantuntijoita. SYNissä on tällä hetkellä kolme strategisilla alueilla toimivaa verkostoa: oppimisen tuen verkosto, tietoaineistoverkosto ja tutkimuksen tuen verkosto. Esimerkkinä verkostojen …

Lue lisää