Taideyliopiston kirjaston johtaja Tommi Harju haastattelussa

SYN haastatteli kirjastonjohtaja Tommi Harjua Taideyliopiston kirjastosta. Kuvataideakatemian kirjasto, Teatterikorkeakoulun kirjasto, ja Sibelius-Akatemian kirjaston toimipisteet Helsingissä ja Kuopiossa muodostavat yhdessä Taideyliopiston kirjaston. Taideyliopiston kirjasto on kaikille avoin, Taideyliopiston opetuksen ja tutkimuksen eri taiteenaloille erikoistunut taidekirjasto. Milloin aloitit Taideyliopiston kirjaston johtajana? Aloitin työni noin vuosi sitten joulukuussa 2016. Miten työsi johtajana on lähtenyt käyntiin? Työ lähti …

Lue lisää

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen johtaja Matti Raatikainen haastattelussa

SYN haastatteli Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen johtajaa Matti Raatikaista. Aalto-yliopiston oppimiskeskus muodostuu Harald Herlin -oppimiskeskuksesta ja palvelupisteistä Espoossa ja Helsingissä. Oppimiskeskus tarjoaa kirjastopalveluja sekä tiloja ja laitteita opiskeluun ja työskentelyyn. Teknillisen korkeakoulun, Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun kirjastot yhdistyivät vuonna 2010 Aalto-yliopiston kirjastoksi, joka nimettiin uudelleen vuonna 2015 Aalto-yliopiston oppimiskeskukseksi. Milloin aloitit Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen vt. johtajana? Aloitin keväällä …

Lue lisää

Intervju med Svenska Handelshögskolas bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm

Vi intervjuade Svenska Handelshögskolas bibliotekschef Tua Hindersson-Söderholm. Svenska handelshögskolan är den enda fristående handelshögskolan i Finland och verksam på två orter. Biblioteksservice erbjuds i Vasa via sambiblioteket Tritonia. Biblioteket i Helsingfors ansvarar utöver biblioteksservicen och informationsresursanskaffningen, även för utvecklingen och integreringen av biblioteksverksamheten i högskolans kärnprocesser. Hur länge har du jobbat som bibliotekschef på Hankens …

Lue lisää

Oulun yliopiston kirjaston johtaja Minna Abrahamsson-Sipponen haastattelussa

SYN haastatteli Oulun yliopiston kirjaston johtajaa Minna Abrahamsson-Sipposta. Oulun yliopiston kirjasto on yliopiston erillislaitos, joka muodostuu kahdesta palvelukokonaisuudesta: Lainaus- ja tietopalvelut sekä Julkaisu- ja tietoaineistopalvelut. Milloin aloitit johtajana Oulun yliopiston kirjastossa? Aloitin tämän työn elokuussa 2015, joten kohta olen ollut tässä tehtävässä kaksi vuotta. Millaisia ensimmäiset vuodet Oulun yliopiston kirjaston johtajana ovat olleet? Nämä kaksi …

Lue lisää

Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtaja Jarmo Saarti haastattelussa

SYN haastatteli Itä-Suomen yliopiston kirjaston johtajaa Jarmo Saartia. Itä-Suomen yliopiston kirjasto on yksi hallinnollinen kokonaisuus, johon kuuluvat Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuskirjastot sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tieteellinen kirjasto. Milloin aloitit johtajana Itä-Suomen yliopiston kirjastossa? Aloitin Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistymistä edeltävänä vuonna eli 2009. Millainen on taustasi ennen tähän tehtävään tuloa? Toimin tuota ennen Kuopion …

Lue lisää

Lappeenrannan tiedekirjaston johtaja Ulla Ohvo haastattelussa

SYN haastatteli Lappeenrannan tiedekirjaston johtajaa Ulla Ohvoa. Lappeenrannan tiedekirjasto on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskirjasto.   Kuinka kauan olet toiminut johtajana Lappeenrannan tiedekirjastossa? Tähän mennessä reilut kuusi vuotta eli maaliskuussa 2011 aloitin kirjastonjohtajana Lappeenrannan teknillisen yliopiston kirjastossa. Samana vuonna muutamaa kuukautta myöhemmin kirjastosta tuli Lappeenrannan tiedekirjasto kirjaston yhdistyessä Saimaan ammattikorkeakoulun kirjaston kanssa. …

Lue lisää

Tritonian johtaja Anne Lehto haastattelussa

SYN haastatteli Tritonian johtajana helmikuussa aloittanutta Anne Lehtoa. Tritonia on viiden korkeakoulun yhteinen tiedekirjasto. Kehysorganisaatioita ovat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademin Vaasan ja Pietarsaaren yksiköt sekä Svenska Handelshögskolanin Vaasan yksikkö. Miten työsi Tritonian johtajana on lähtenyt käyntiin? Aloitin 1.2.2016 ja olen toiminut nyt puoli vuotta Tritonian johtajana. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Tritoniassa …

Lue lisää

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston yhteistyösihteeri haastattelussa

Jussi Piipponen Helsingin yliopiston kirjastosta on toiminut vuoden 2015 alusta alkaen SYNin yhteistyösihteerinä. SYNin sääntöjen mukaan yhteistyösihteerin tehtävänä on valmistella SYNin kokouksia ja toimia niiden sihteerinä, toteuttaa kokousten päätöksiä, tiedottaa toiminnasta ja olla avuksi SYNin yhteistyöverkostojen toiminnassa. Jussi Piipponen haastatteli yhteistyösihteeriä selvittääkseen, mitä tehtävä käytännössä pitää sisällään. Yhteistyösihteerin työtä on reilu vuosi takana. Miten yhteistyösihteerin tehtävät …

Lue lisää