Rinnakkaistallennuskäytäntöihin tutustumassa – kertomus henkilökuntavaihdosta

Pitkän työuran jälkeen aloitin opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelmassa ja olin päässyt opinnäytetyövaiheeseen. Työssäni olin kuullut Suomen yliopistokirjastojen neuvoston henkilökuntavaihdosta ja miettiessäni opinnäytetyötä ajattelin iskeä kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Selvitykseni aiheena on rinnakkaistallentaminen yliopistoissa, joten valitsin kaksi rinnakkaistallennuksen suhteen erilaista yliopistoa vaihtokohteekseni. Sovittuani Lapin korkeakoulukirjaston johtajan kanssa asiasta otin yhteyttä sekä Helsingin yliopiston …

Lue lisää

FINNA herättää tunteita

Kansallisesta digitaalisesta kirjastosta on puhuttu vuosikausia ja ainakin kirjastoasiantuntijoiden keskuudessa hanke on ehtinyt herättää monenlaisia tuntemuksia siitä, mitä tuleman pitää. Jyväskylän yliopiston kirjasto on kuulunut ensimmäisen aallon pilottikirjastoihin ja meillä on ollut mahdollisuus muokata kansallista tiedonhaun käyttöliittymää JYKDOK/FINNAa oman yliopistoyhteisön tarpeisiin. Pilottivaiheeseen liittyen julkaistiin vuonna 2013 käytettävyystutkimus, Reetta Kuuskosken pro gradu –tutkielma. Pilottivaiheen pitkä ajanjakso …

Lue lisää

Huomisen haasteet tietojärjestelmille?

Suomen yliopistokirjastojen johtajat kokoontuivat 17.3.2014 SYNin tietojärjestelmästrategia -workshoppiin rakentamaan yhteistä näkemystä siitä, millainen tietojärjestelmäkokonaisuus tulevaisuudessa parhaiten palvelisi yliopistokirjastojen käyttäjien tarpeita ja tukisi kirjastojen toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Päivän aikana pohdittiin eri näkökulmista muun muassa sitä, millaisia tulevaisuuden käyttäjien tarpeet ovat. Tarpeita mietittiin niin tutkijan, opettajan, opiskelijan, kirjastoalan ammattilaisen kuin yliopiston johdonkin näkökulmasta. Kirjastojen palvelujen painopiste muuttuu …

Lue lisää