Huomisen haasteet tietojärjestelmille?

Suomen yliopistokirjastojen johtajat kokoontuivat 17.3.2014 SYNin tietojärjestelmästrategia -workshoppiin rakentamaan yhteistä näkemystä siitä, millainen tietojärjestelmäkokonaisuus tulevaisuudessa parhaiten palvelisi yliopistokirjastojen käyttäjien tarpeita ja tukisi kirjastojen toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Päivän aikana pohdittiin eri näkökulmista muun muassa sitä, millaisia tulevaisuuden käyttäjien tarpeet ovat. Tarpeita mietittiin niin tutkijan, opettajan, opiskelijan, kirjastoalan ammattilaisen kuin yliopiston johdonkin näkökulmasta. Kirjastojen palvelujen painopiste muuttuu koko ajan toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. On helposti arvattavissa, että viiden vuoden kuluttua palvelukokonaisuutemme on jälleen erilainen kuin nyt ja tulevaisuuden suunnittelu nykytiedoilla on vaikeaa.

Workshopissa puhuttiin myös yliopistokirjastojen nykyjärjestelmien toimivuudesta. Nykytilanteesta tehty SWOT -analyysi paljasti, että nykyjärjestelmien vahvuus on niiden toimintavarmuus, mutta heikkoutena on niiden kankeus ja hidas muunneltavuus. Ongelmaksi nähtiin myös se, että nykyinen järjestelmäkokonaisuus on sirpaleinen. Asiakkaalle on haastavaa, että esimerkiksi kirjastojärjestelmän kautta ei pääse käsiksi kaikkiin tarjolla oleviin e-aineistoihin. Pelkkää painetun aineiston kirjastojärjestelmää emme varmasti jatkossa tarvitse, mutta miten saamme kustannustehokkaan, toimivan järjestelmän, jonka avulla pystymme tarjoamaan tietoaineistot helposti asiakkaiden saataville on vielä kysymysmerkki.

Workshop oli tarpeellinen aloitus yhteiselle pohdinnalle yliopistokirjastojen tietojärjestelmäkokonaisuuden tulevaisuudesta ja yhteisellä päätöksellä päätimme myös jatkaa aktiivista pohdintaa tämän kevään ja loppuvuoden aikana.

Minna Niemi-Grundström, kirjastonjohtaja, Tampereen yliopiston kirjasto
SYN:n KDK-työryhmän puheenjohtaja

Leave a Comment