FUNin toimintasuunnitelmassa 2023-24 suunnataan kohti tulevaisuutta

Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjasto. Kuvaaja: Tuomas Uusheimo

Jos yliopistokirjastojen verkoston uutta toimintasuunnitelmaa pitäisi kuvata muutamalla sanalla, ne olisivat yhteistyö, tieteen avoimuus, aineistojen muutos sekä tulevaisuusajattelu. Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN kokoontui helmikuun alussa vuoden 2023 ensimmäiseen kokoukseensa, jolloin käsittelyssä oli uusi toimintasuunnitelma, jota oli valmisteltu uuden puheenjohtajan ja vaihtuneen työvaliokunnan toimesta koko alkuvuosi. Suunnitelma herätti kokouksessa vilkasta ja myönteistä keskustelua.

Yliopistokirjastojen verkoston toimintasuunnitelma rakentuu neljän kärjen varaan: 1. avoimen tieteen edistäminen 2. aineistojen muutoksiin vaikuttaminen 3. sidosryhmäyhteistyön kehittäminen edelleen ja 4. sisäisen yhteistyön hyödyntäminen tulevaisuuden ratkaisuihin suuntautuen yliopistojen parhaaksi.

Avoimen tieteen edistäminen ja kirjastoissa tarjottavat palvelut ovat olleet jo vuosia uutena osana yliopistokirjastojen tehtävää ja niihin on tartuttu rivakasti FUNin piirissä. Tuoreimpana näkökulmana toimintasuunnitelmassa on uutena avauksena Rights Retention -strategian edistäminen verkostona FUNin jäsenorganisaatioissa. Asia edellyttää yhteistyötä Unifin ja yliopistojen johdon kanssa. Työ tämän osalta on parhaillaan alkamassa. Samoin avoimen tieteen monet linjaukset, joita on laadittu muutaman edellisen vuoden aikana, tulevat toimintasuunnitelmakaudella osaksi organisaatioiden pysyviä käytäntöjä. FUN näkee tässä yhteisen tekemisen kentän, koska monet käytännön toimista tehdään juuri yliopistokirjastoissa.

Aineisto digitalisoituu yhä enenevässä määrin ja tulee entisestään monipuolistumaan. Nykyisessä taloustilanteessa yliopistokirjastot tähtäävät siihen, että aineistojen hinnoitteluun ja niiden alentamiseen pystyttäisiin vaikuttamaan mm. FinELib-yhteistyössä. Kilpailun vähäisyys suurten kaupallisten kustantajien keskuudessa ei edistä hintojen laskua. Pohdittavaksi jää, miten avoimen tieteen ratkaisut ja sitä kautta avatut aineistot sekä niiden enenevä käyttö tulevat muuttamaan aineistojen hintakehitystä. Tällä hetkellä tulevaisuuskuva on vielä utuinen. Yliopistotasoisessa opetuksessa ja tutkimuksessa käytettävien avointen aineistojen määrä on vielä pieni; tieteenaloilla on toki eroja.

Suomessa edistetään Digivisio 2030 -hanketta, johon liittyy yliopistokirjastojen osalta aineistojen lisensointikysymysten kokonaisuus. Asiaa on pohjustettu jo vuonna 2022, jolloin FUN teki mietinnön Digivisio 2030:n asettamista haasteista (ks. edellisen puheenjohtajan Ari Muhosen blogipostaus.) On olennaista, että FUN osallistuu aktiivisesti keskusteluun OKM:n, UNIFI:n, ja Digivisio-hankkeen ohjausryhmän kanssa sekä vaikuttaa omissa organisaatioissaan asioiden edistämiseen.

Kaudella 2023–2024 vahva sidosryhmävaikuttaminen nousee yhä tärkeämmäksi. FUNin tulee vaikuttaa verkostotoiminnallaan yhteistyökumppaneihin ja huolehtia siitä, että näkyvyys jopa lisääntyy. Osana sidosryhmäyhteistyön edistämistä hyödynnetään FUNin viestintästrategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa viestimällä aktiivisesti yhteistyöstä.

Neljäs kärki rakentuu yliopistojen hyväksi tehtävän työn varaan. Pandemian jälkeinen aika on muuttanut ihmisten tapaa toimia ja tämä huomioiden hyviä käytänteitä tilojen ja palvelujen kehittämisestä jaetaan yhdessä. Tällä pyritään vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin oppimalla toistemme tekemästä työstä organisaatioiden erot huomioiden.

FUN seuraa aktiivisesti uusien teknologioiden implementointia kirjastotyöhön ja hyödyntää jäsenorganisaatioiden kokeiluja verkostona. Näistä voidaan nostaa esimerkiksi tekoälyn nopea kehitys ja sen asettamat haasteet kirjastoissa tapahtuvalle tiedonhallinnan opetuskokonaisuudelle. Myös oppiminen ja oppimisen tavat ovat muutoksessa. Kestävä kehitys on noussut yliopistojen toiminnassa tärkeään rooliin, ja yliopistokirjastot osallistuvat tähän työhön.

FUNin strategiakausi 2021–2024 päättyy ensi vuonna ja uuden strategian tekeminen alkaa jo vuoden 2023 lopulla yhteisen tulevaisuuteen katsovan työpajan muodossa. Uusi strategia 2025 eteenpäin saa lopullisen muotonsa vuoden 2024 aikana.

Yliopistokirjastot ovat yliopistojen tuloksen ja toiminnan kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Kirjastojen työtehtävät muuttuvat ja päivittyvät uusien tehtävien ja teknologioiden tullessa esiin. Tätä työtä haluamme olla organisaatioissamme proaktiivisesti tukemassa.

Tommi Harju
FUNin puheenjohtaja
Taideyliopiston kirjastonjohtaja

Leave a Comment