FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajaksi valittu Tommi Harju 

FUN on valinnut uudeksi puheenjohtajaksi Taideyliopiston kirjastonjohtaja, MuT, FL Tommi Harjun kaudelle 2023–2024.  

Tommi on urallaan työskennellyt pitkään Sibelius-Akatemiassa kirjastotehtävissä ja on toiminut Taideyliopiston kirjastonjohtajana vuodesta 2017. Kirjastouran ohella Tommi on toiminut väitöskirjatutkijana ja opetustehtävissä Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän toimii edelleen ajoittain opetus- ja ohjaustehtävissä ja on mukana kirjastoalan kansallisissa ohjaus- ja työryhmissä. 

Digivisio ja oppimateriaalit

Itä-Suomen yliopiston kirjasto. Kuvaaja: Raija Törrönen.

Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on luoda digitaalisille palveluille perustuva oppimisen ekosysteemi, jota voivat hyödyntää kaikki oppijat aiemmasta taustasta riippumatta. Hankkeessa luodaan alusta, jolla oppija voi suorittaa opintoja jatkuvasti ja yli korkeakoulurajojen.

Hanke avaa onnistuessaan aivan uudenlaiset mahdollisuudet jatkuvalle oppimiselle avoimen opintotarjonnan kautta. Korkeakouluopiskelijat voivat valita kursseja toisista korkeakouluista ja sisällyttää ne omaan opintokokonaisuuteensa.

Avoin oppiminen lisää opiskelun volyymejä voimakkaasti. Korkeakoulukirjastoja huolettaa, miten oppimateriaalit saadaan kaikkien oppijoiden käyttöön tasa-arvoisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Tyypillisesti noin kolmasosa korkeakoulujen kurssikirjallisuudesta on sähköisiä e-kirjoja. Nämä mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun ja soveltuvat sinällään hyvin etäkurssien materiaaliksi. Painettu aineisto ei tällaiseen opiskeluun oikein sovi, koska opiskelijan lähikirjastossa ei useinkaan ole riittävää kirjoa kurssimateriaaleja.

Lisensoidun sähköisen aineiston käyttö edellyttää, että aineistot ovat ainoastaan sopimuksen piiriin kuuluvien henkilöiden käytettävissä. Digivision ajatuksena on, että oppijat voivat ottaa yksittäisiä kursseja joko korkeakoulun kurssitarjonnasta tai avoimesta yliopistosta. Tällöin pitäisi varmistaa, että yksittäinen oppija saa yhden kurssin oppimateriaalin käyttöönsä kurssin ajaksi mutta ei pääse kaikkeen korkeakoulun lisensoimaan aineistoon käsiksi. Teknisesti tämä on hyvin hankala toteuttaa.

Yksi vaihtoehto on hankkia kansalliset lisenssit sähköisiin aineistoihin. Tämä tulisi kuitenkin erittäin kalliiksi, mikä käytännössä estää hankinnan.

Avoimesti kaikkien saatavilla olevat sähköiset aineistot ratkaisevat käytettävyysongelman. Ne ovat kaikkien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Ne soveltuvat myös massakursseille, koska käyttäjämäärää ei rajoiteta millään tavalla.

Avointen oppimateriaalien ongelmana ovat niiden tuotanto, tallennus ja löydettävyys. Monien opettajien pitäisi löytää uudet oppimateriaalit nykyisin käytössä olevien painettujen ja lisensoitujen aineistojen tilalle ja sovittaa opetuksensa näiden uusien materiaalien mukaiseksi. Vaarana on, että opettajat kokevat tämän opetusvapautensa rajoittamisena. Ehkä tämä kuitenkin voitaisiin ymmärtää osaksi digipedagogiikan murrosta.

Avointen oppimateriaalien osalta on myös ratkaistava niiden säilytys ja käyttöönanto. Monilla korkeakouluilla on oma julkaisuarkisto, johon myös avoimet oppimateriaalit voidaan sijoittaa. On myös olemassa valtakunnallisia (esimerkiksi avointen oppimateriaalien kirjasto, aoe.fi) ja kansainvälisiä ratkaisuja.

Julkaisuarkistoihin sijoitettavien oppimateriaalien ongelmana voi olla laatu, koska arkistoissa ei yleensä ole minkäänlaista laadunvalvontaa. Opettajien on silloin itse tutkittava, onko mahdollisesti käyttöön otettava materiaali sellaista, että sitä voidaan hyödyntää opetuksessa.

Avoimet oppimateriaalit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia avoimeen oppimiseen. Niiden laaja käyttö edellyttää kuitenkin opettajien mielenmaiseman muutosta, ja tämä vie aikaa. Osana digipedagogiikan murrosta tämä kenties olisi mahdollista.

Ari Muhonen
FUNin puheenjohtaja
Kirjastonjohtaja
Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Statement on Ukraine

The Finnish University Libraries’ Network (FUN) wants to express its support and solidarity to the Ukrainian people and to our Ukrainian colleagues after Russia’s brutal and continuing attack on Ukraine. It is heartbreaking to see all the destruction and the immeasurable suffering of the people of Ukraine.
The aggression of the Russian forces takes place on the Internet, too. In these times of crisis, we are reminded of the fact that libraries provide access to free and research-based information and act as the guardians of national memory and identity.

Ukraine has a great scientific community and a rich literary heritage and tradition. We are concerned about the fate of the Ukrainian collections of literature and of research infrastructures and independent research activities. It is vital that outcomes of research and creativity, which form the basis of human knowledge, are protected for future generations. We aim to provide as much help to our Ukrainian colleagues as possible.

We are living in the hope that the war will end and that the Ukrainian research infrastructures and cultural institutions will rise again and continue their existence in a free and independent Ukraine.

FUN 25 vuotta!

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto juhlistaa tänä vuonna 25-vuotista toimintaansa. Juhlavuoden kunniaksi FUN järjestää seminaarisarjan, jonka teemoina ovat startegiamme päätavoitteet: FUN vaikuttaa, FUN kokeilee ja FUN näkyy.

Kaksi ensimmäistä seminaaria järjestetään webinaareina. Alustavat päivämäärät ovat 18.3. ja 20.5. Webinaarit ovat avoimia ja tarkoitettu kaikille kirjastojen työstä ja toiminnasta kiinnostuneille. Ohjelma ja tarkka aikataulu julkaistaan myöhemmin.

Tervetuloa mukaan!

Ari Muhonen FUNin uusi puheenjohtaja

Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen johtaja Ari Muhonen on FUNin seuraava puheenjohtaja kaudelle 2021-2022.

Ari on urallaan työskennellyt mm. Helsingin yliopiston Viikin kampuskirjaston johtajana sekä Aalto-yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun ylikirjastonhoitajana. Arilla on taustaa myös tutkijana. Hän toimi FUNin edeltäjän SYNin puheenjohtajana vuosina 2005-2006.

Kansallinen bibliometriikkaseminaari järjestetään webinaarina 22.9.2020

FUN on mukana järjestämässä vuotuista bibliometriikkaseminaaria, joka toteutetaan webinaarina 22.9.2020. Tilaisuuden teemana on “Julkaisutoiminnan diversiteetin sekä eri tietolähteiden ja menetelmien huomioiminen tutkimuksen arvioinnissa”.

Ilmoittautuminen (18.9 mennessä) ja lisätietoja: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCbibliometriikka/Bibliometriikkaseminaari+2020

Poikkeustilapäivityksiä yliopistokirjastoilta / Universitetsbibliotekens uppdateringar om undantagssituationen/ Updates from university libraries on the special circumstances

Aalto-yliopiston oppimispalvelut /Aalto-universitetets lärcentret / Aalto University, Learning Centre

Oppimiskeskuksen palvelut poikkeustilanteen aikana

Lärcentrets bibliotekstjänster under undantagstiden

Services of the Learning Centre during the exceptional circumstances

Helsingin yliopiston kirjasto / Helsinki University Library

Asiakaspalvelu ja kirjojen lainaaminen poikkeustilanteissa

Customer service and borrowing books in the exceptional situation

Itä-Suomen yliopiston kirjasto / University of Eastern Finland Library

Kirjastopalvelut kesän 2020 poikkeusaikana

Library services during the exceptional circumstances of summer 2020

Jyväskylän yliopiston kirjasto / University of Jyväskylä Library

Ajankohtaista koronatilanteesta

Corona News

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapland University Consortium Library

Ajankohtaista Lapin korkeakoulukirjastossa

LUC Library news

LUT-tiedekirjasto / LUT Academic Library

Tiedekirjaston palvelut kesällä

The library offers limited lending and return services

Oulun yliopiston kirjasto / Oulu University Library

Kirjaston kesän ajan palvelut, aukioloajat ja sulkuaika (27.6.-2.8.)
Library’s summer services, opening hours and closure (27 June – 2 August)

Svenska handelshögskolans bibliotek / Hanken School of Economics Library

Bibliotekets service under nedstängningen

Library’s services during the shutdown

Taideyliopiston kirjasto / Konstuniversitetets bibliotek / Uniarts Helsinki Library

Taideyliopiston kirjasto avautuu elokuussa

The University of Arts Library opens in August

Tampereen yliopiston kirjasto / Tampere University Library

Korona – Tampereen korkeakoulut

Corona – Tampere Universities

Tiedekirjasto Tritonia / Vetenskapsbiblioteket Tritonia / Tritonia Academic Library

Kirjaston palvelut koronavirustilanteessa

Tritonias tjänster under coronaepidemin


Library services during the COVID-19 epidemic

 Turun yliopiston kirjasto / Turku University Library

Kesän 2020 poikkeukselliset palvelut

Summer 2020 temporary services

Åbo Akademis bibliotek / Åbo Akademi University Library / Åbo Akademin kirjasto

Åbo Akademis bibliotek 1.6–9.8

ÅAU Library 1.6–9.8