Tutkimuksen tuen verkoston seminaarit

Webinaarisarja Competence Wednesdays vuonna 2017

 • Kolme näkökulmaa digitaaliseen humanismiin 17.5.2017 klo 10.00–11.30
  Helsingin yliopiston professori Mikko Tolosen aiheita olivat HELDIG – Helsinki Centre for Digital Humanities (https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/digital-humanities) ja digitaalisten ihmistieteiden tutkimus. Tämän jälkeen informaatikko Maija Paavolainen Helsingin yliopiston kirjastosta puhui otsikolla digitaaliset kulttuuriperintöaineistot ja opiskelijat. Tietoasiantuntija Marika Sarvilahden aiheena oli Visual Resources Centre – digitaalisen kulttuuriaineiston käytön ohjaus Aalto-yliopiston Oppimiskeskuksessa.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.
 • Carol Tenopir: Why Academics Read and How Libraries Contribute 26.4.2017
  Webinaarissa Carol Tenopir kertoi tutkijoiden lukemiskäytäntöjä koskevista tutkimustuloksistaan. Lisätietoa puhujasta: Carol Tenopir, Chancellor’s Professor, University of Tennessee, Knoxville, USA and Fulbright-Nokia Distinguished Chair in Information and Communications Technologies, Hanken School of Economics, Helsinki (AY2016-2017).
  ABSTRACT: This talk reports on a survey of Finnish researchers that examined how they access, read, and use scholarly publications.  The survey builds on four decades of similar surveys in many countries, including a 2007 survey in Finland. Results show that researchers read many articles and other publications for many different work-related purposes. They get access to these publications from a variety of sources; article readings from the library collections are most often for the purposes of research and writing, are rated more valuable to that purpose, and are more likely to be cited.
  Carol Tenopirin esityksen jälkeen kuultiin kaksi kommenttipuheenvuoroa. Ensimmäisen kommenttipuheenvuoron piti tietoasiantuntija, musiikkitieteen tohtorikoulutettava Mikko Ojanen Helsingin yliopistosta. Toinen kommenttipuheenvuoro kuultiin tutkijan näkökulmasta ja sen piti taloustieteen professori Panu Kalmi Vaasan yliopistosta.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.

 

Webinaarisarja Competence Wednesdays vuonna 2016

Tutkimuksen tuen verkosto järjesti vuonna 2016 joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona (27.1., 24.2., 23.3., 27.4. ja 25.5.) Competence Wednesdays -webinaarisarjaan kuuluvan tilaisuuden.

 • Nopsa- ja Surima -projektit 25.5.2016
  Mikael Laakso (Hanken) ja Timo Hautala (JY) esittelivät ATT-hankkeen tukemia Open Access-hankkeita.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.
 • Rekrytointien tueksi tehtävät bibliometriset analyysit 27.4.2016
  Yliopistojensa käytänteitä esittelivät Anna-Kaisa Hyrkkänen Aallosta, Katri Larmo HY:sta ja Jani Sassali OY:sta. Webinaari pidettiin suomeksi.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.
 • Tutkijan tiedonhallintakurssin rakentaminen 23.3.2016
  Webinaarissa esiteltiin Tampereen yliopiston Tutkimuksen tiedonhallinta -kurssi. Kurssi uudistuu ja tavoitteena on Tampereen kolmen korkeakoulun yhteinen avoin verkkokurssi. Puhujina Esa Hakala (Tay), Raija Aaltonen (Tay), Tomi Toikko (Tay) ja Mervi Miettinen (TTY). Tiina Sipola (Oulun yliopisto) ja Mikko Ojanen (Helsingin yliopisto) pitivät kommenttipuheenvuorot.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.
 • Altmetriikka-webinaari 24.2.2016
  Dosentti Kim Holmberg Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE:sta kertoi altmetriikasta ja johtava tietoasiantuntija Jukka Englund kommenttipuheenvuorossaan kertoi Helsingin yliopiston altmetriikkahankkeesta, mm. syksyn 2015 pilotista. Webinaarin kieli oli suomi. Kim Holmbergin tutkimusryhmä: http://impact.utu.fi/.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.
 • Predatory Open Access -webinaari 27.1.2016
  Keynote puhujat olivat Cenyu Shen ja Bo-Christer Björk, jotka esittelivät Predatory Open Access -tutkimustaan. Lisäksi ohjelmassa oli kommenttipuheenvuoroja. Webinaarin kieli oli englanti.
  Webinaarin tallenne on vapaasti katsottavissa.

Tuuli-projektin starttiseminaari 24.3.2015

Klo 9:30-14:00, Kaisa-talo, seminaarihuone 7062 (Fabianinkatu 30, Helsinki).

Kaikki yliopistot, tutkimuslaitokset ja muut tutkimusdatasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleeksi mukaan toteuttamaan tai seuraamaan aineistonhallintasuunnitelmatyökalu-projektia (Tuuli).

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopiston kirjasto ja SYN:n Tutkimuksen tuen verkosto.

Seminaarin esitykset

Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi -seminaari 7.10.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistokirjastojen neuvosto SYN ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestävät Bibliometriikka ja tutkimuksen arviointi –seminaarin tiistaina 7.10.2014. Seminaari pidettiinn opetus- ja kulttuuriministeriön kokoushuoneessa Jukola, Meritullinkatu 1, 4. krs, Helsinki.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Tutkimusdatan hallinta – mistä on kyse? seminaari 25.3.2014

Nauhoitettu versio seminaarista

Seminaarin ohjelma:

 • Seminaarin avaus – Päivi Kytömäki
 • Tutkimuksen ytimessä tutkimusdata: miksi ja miten sitä hallitaan. Pirjo-Leena Forsström
 • Tutkimusinfrastruktuuri ja tietoaineistojen hallintasuunnitelma Jyväskylän yliopistossa. Pekka Olsbo
 • Tutkimusdatan kuvailu ja TTA:n minimimetatietomalli. Juha Hakala
 • Datanhallinnan oppaan esittely – mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS. Johanna Blomqvist
 • Helsingin yliopiston kirjaston tutkimusdatan tutkijapalvelut – data librarian? Mari Elisa Kuusniemi
 • Mitä kirjastossa osataan tehdä yliopiston tutkimusaineistopolitiikan edistämisen eteen? Marja Kokko