SYNin kokousten pöytäkirjat verkossa

Sekä neuvoston että työvaliokunnan kokousten pöytäkirjat ovat uteliaiden ja tiedonjanoisten luettavissa osoitteessa https://yliopistokirjastot.fi/toiminta/kokoukset/. Verkossa on saatavilla myös viimeisen, 9.10. Tampereen teknillisellä yliopistolla pidetyn neuvoston kokouksen muistio.

Vuoden viimeinen SYNin kokous pidetään 4.12. Turussa.

Leave a Comment