FUN Kokeilee – Toimenpiteet

  • Perehtyminen uusiin käyttäjälähtöisiin palvelujen kehittämismenetelmiin ja niiden hyödynnettävyyteen yliopistokirjastossa. Avoimuus teknologisille kokeiluille
  • Toimialarajat ylittävän yhteistyökokeilun ideointi
  • Yhteinen avoin verkkokoulutus
  • eDuuni-alustan hyödyntäminen yhteisten keskustelujen ja äänestysten mahdollistamiseksi

FUN strategia 2018-2020

FUN Vaikuttaa – Toimenpiteet

FUN Näkyy – Toimenpiteet