FUN Vaikuttaa – Toimenpiteet

FUN vaikuttaa

 • Verkostoitumissuunnitelma ja sen toteuttaminen
  • Keskeisten sidosryhmien ja niissä toimivien avainhenkilöiden kartoittaminen
  • Tapaamisten vuosikello
 • Tiedepolitiikan seuraaminen ja ajankohtaisten asioiden nostaminen FUNin agendalle
  • Yhteisötyökalu
 • Kansainvälisessä konferenssissa esitys tai posteri FUNista
 • Kansainvälisten yhteistyöverkostojen identifiointi, rakentaminen ja hyödyntäminen
  • Tunnistetaan kansainväliset yhteistyöverkostot
  • Rakennetaan kansainväliset yhteistyöverkostot
  • Hyödynnetään kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
   • Kansainvälinen benchmarkkaus verkostoja hyödyntäen
   • Vaikuttavuuden mittareiden kehittäminen yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa

FUN strategia 2018-2020