FUN Vaikuttaa – Toimenpiteet

 • Verkostoitumissuunnitelma ja sen toteuttaminen
  • Keskeisten sidosryhmien ja niissä toimivien avainhenkilöiden kartoittaminen
  • Yhteydenpidon vahvistaminen keskeisiin sidosryhmiin
  • Tapaamisten vuosikello
 • Tiedepolitiikan seuraaminen ja ajankohtaisten asioiden nostaminen FUNin agendalle
 • Kansainvälisessä konferenssissa esitys tai posteri FUNista
 • Kansainvälisten yhteistyöverkostojen identifiointi, rakentaminen ja hyödyntäminen
  • Tunnistetaan kansainväliset yhteistyöverkostot
  • Rakennetaan kansainväliset yhteistyöverkostot
  • Hyödynnetään kansainvälisiä yhteistyöverkostoja
   • Tunnistetaan potentiaaliset kansainväliset benchmarkit (ajankohtaisista aiheista kuten vaikuttavuus ja avoimen tieteen edistämisen (Plan-S)
   • Vaikuttavuuden mittareiden kehittäminen yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa
 • Uuden strategian valmistelu

FUN Strategia 2018-2020

FUN Kokeilee – Toimenpiteet

FUN Näkyy – Toimenpiteet