Samarbetet med våra nordiska vänner inleddes vid Polcirkeln

I linje med den nya strategin initierade FUN en ordentlig satsning på internationalisering och gjorde historia med att ordna det första gemensamma mötet någonsin med nordiska kolleger. Det är ju naturligt att börja med de närmaste grannarna. Dessutom är de nordiska universitetssystemen relativt lika och vi delar samma kultur och värden. En tilläggsfaktor är att kontakten med våra nordiska vänner skapades lätt via NUAS, eftersom vi har en finländare, Pia Södergård, som ordförande i NUAS biblioteksgrupp. Egentligen var det hon som grundade NUAS biblioteksgrupp och har varit dess ordförande från början.

NUAS är ett nätverk för nordiska universitetsanställda, speciellt riktat till oss andra, som inte jobbar med forskning eller undervisning. Förkortningen NUAS står för ”Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet”. NUAS verksamhet är till för NUAS medlemsuniversitet. NUAS har 13 arbetsgrupper, varav en är biblioteksgruppen. Gruppen har nio medlemmar från NUAS medlemsuniversitet: två från varje land, med undantag från Island som har en medlem. Jag har varit med från början som den andra finländska medlemmen.

NUAS biblioteksgrupp hade redan valt Rovaniemi och Lapplands universitet som mötesplats för sitt höstmöte, och därför ordnades även det gemensamma mötet i Rovaniemi, vid universitetets Arktiska center. Vår lilla arbetsgrupp lyckades få ihop allt: det gemensamma mötet, ett FUN-möte och ett NUAS biblioteksgruppsmöte, därtill intressant program under tiden den andra gruppen hade möte samt en gemensam middag. Och när vi nu var vid Polcirkeln i Lappland ville vi naturligtvis erbjuda alla en möjlighet att njuta av den lappländska naturen i form av en naturutflykt.

Polcirkelns vandringsstigar bjöd på en vacker solnedgång.
Foto: Pia-Maria Niemitalo

Bibliotekets inverkan (impact) valdes som tema för det gemensamma mötet, något som alla upplevde som ett viktigt tema. Den främsta experten i Finland, Jarmo Saarti, gav oss en introduktion till ämnet; biblioteken är på väg mot multimodal utvärdering. Efter introduktionen arbetade vi i grupper (Learning Café) med olika underteman och slutligen fick vi höra en onlinepresentation från Rom, där Hanna-Mari Puuska, Janne Pölönen och Vidar Roeggen berättade om ett nordiskt initiativ till en ny ”Nordic Publication Information Infrastructure”.

Vad var då nyttan med det gemensamma mötet? För det första tycker jag att det är väldigt viktigt att lära känna varandra, särskilt om vi vill fortsätta med samarbetet. Det är även nödvändigt att vi alla lär oss mera om varandras olika förhållanden. Det är alltid bra att utbyta tankar och få veta hur kolleger ser på gemensamma frågor.

Dessutom visade det sig att vi tillsammans producerade en massa idéer om bibliotekens impact som vi kan fortsätta att jobba med. Det förekommer liknande utveckling i alla länder, men länderna har även sina särdrag.

FUN och NUAS i Arktiska centret vid Lapplands universitet.
Foto: Pia-Maria Niemitalo

Vi märkte även att det finns gott om andra gemensamma teman som vi kunde ta upp i framtiden.  NUAS biblioteksgrupp har redan tagit tag i detta. Under sommaren gjorde gruppen en enkät riktad till chefer på nordiska vetenskapsbibliotek, och på basen av den har gruppen börjat planera workshops för nordiska biblioteksdirektörer inom olika aktuella teman.

Det gäller naturligtvis att prioritera – ingen kan tyvärr använda all sin arbetstid på det nordiska samarbetet.

Susanna Parikka

Biblioteksdirektör, Lapplands universitetsbibliotek

Leave a Comment