IL- viikko Windhoekissa

Namibian, Helsingin ja Tampereen yliopistojen kirjastoilla oli yhteistyöprojekti vuosina 2011-2012 HEI ICI ohjelman puitteissa ja kirjastojen yhteistyö jatkuu edelleen. Marraskuun viimeisellä viikolla osallistuin Namibian yliopiston kirjastossa seminaariin, jonka tarkoituksena oli tarjota tukea ja uusia ideoita kirjaston informaatiolukutaito-opetusta antaville henkilöille.

unam_kirjastoB

Namibian yliopiston kirjasto koostuu Windhoekissa sijaitsevasta pääkirjastosta ja yhdeksästä osastokirjastosta. Henkilökuntaa kirjastossa on n. 50. Pitkät välimatkat kampusten välillä tuovat oman haasteensa kirjastotyöhön. Seminaari tarjosi tilaisuuden eri kampusten kirjastonhoitajille kokoontua keskustelemaan informaatiolukutaidon opetuksesta ja oppia toisiltaan. Osallistujia seminaarissa oli noin 30.

Seminaarin ohjelmassa tarkasteltiin informaatiolukutaidon opetusta monelta kannalta. Siellä esiteltiin kolmen osastokirjaston informaatiolukutaidon opetusta, joka onkin päässyt hyvään vauhtiin etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta. Esimerkiksi Ogongon kampuksella opetus tavoittaa jo kaikki uudet opiskelijat.

Seminaarissa esiteltiin uusi ohjelma maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden informaatiolukutaidon opetukseen, jota on jo pilotoitu pääkampuksella ja joka on tarkoitus ottaa käyttöön laajemminkin. Minulla oli myös muutama esitys seminaarissa mm. maisteriopiskelijoiden tiedonhankintataitojen opetuksesta Tampereen yliopistossa.

Ohjelmaan kuului myös luennot aikuisten opettamisesta sekä esiintymistaidoista ja kiinnostavan esityksen rakentamisesta. Näistä käytännönläheisestä esityksistä saimme monia hyviä vinkkejä, kuinka kehittää omaa opetusta ja esiintymistä. Saimme esimerkiksi neuvon esityksen sisäänrakennetuista suuntaviitoista, jotka tukevat kuulijoiden oppimista:  ”Tell them what you are going to tell them, tell it to them, and then tell them what you have just told them”.

luokassaB

Kirjastojen välisestä yhteistyöstä on selvästi ollut hyötyä, UNAMin kirjastolaisilla on jo paljon osaamista tiedonhankintataitojen opetuksessa ja opetusta on kehitetty paljon. Seminaarin aikana nousikin esiin, että tätä osaamista, käytännön kokemuksia ja opetusmateriaaleja tarvitsisi jakaa entistä enemmän. Tämä seminaari toimikin hyvänä askeleena siihen suuntaan.

Saija Tapio
Informaatikko, Tampereen yliopiston kirjasto

Leave a Comment