Tutkimuksen tuen verkosto

Ajankohtaista

Kansallinen bibliometriikkaseminaari järjestettiin 8.12.2017 klo 10-16 Helsingissä Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5 A). Seminaarin teemana oli kansallinen tutkimuksen arviointi. Järjestäjinä olivat OKM, CSC, SYN:in tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä ja Helsingin yliopiston kirjasto.

Tutkimuksen tuen verkoston vapaamuotoinen tapaaminen pidettiin pohjoismaisen bibliometriikkakonferenssin Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy yhteydessä.

SYN:n tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä kiittää Competence Wednesdays -seminaarisarjan seuraajia. Erityinen kiitos myös kaikille puhujille, jotka ovat jakaneet osaamistaan tutkimuksen tukipalveluiden piirissä ajankohtaisista aiheista. Kevään 2017 webinaarit “Kolme näkökulmaa digitaaliseen humanismiin” ja ” Why Academics Read and How Libraries Contribute” samoin kuin vuoden 2016 webinaarit ovat katsottavissa nauhoitteena webinaarisarjan sivulta.

Verkosto on julkistanut 16.12.2016 pidetyn Kansallisen bibliometriikkaseminaarin yhteydessä Leidenin manifestista teetetyt käännökset suomeksi ja ruotsiksi. Leidenin manifestissa linjataan kymmenen periaatetta, joita tulisi noudattaa tieteen arvioinnissa.

Ohjausryhmä ja viestintä

Toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat Mari Katvala (Oulun yliopisto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopisto), Anne Lehto (puheenjohtaja, Tritonia), Katri Rintamäki (sihteeri, Tritonia) ja Antti Rousi (Aalto-yliopisto).

Tutkimuksen tuen verkoston viestintää varten on perustettu sähköpostilista tutkimuksentuki-syn(at)helsinki.fi. Lista on tarkoitettu tutkimuksen tuen palveluihin liittyvien asioiden tiedottamiseen ja keskusteluun.

Tehtävät ja tavoitteet

 • edistää yliopistokirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen palveluissa
 • edistää tutkijapalveluissa tarvittavien menetelmien osaamista sekä hyvien käytänteiden ja osaamisen jakamista
 • bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien arviointipalvelujen terminologian käytön selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen
 • tukee yliopistokirjastoja tutkijapalveluiden kehittämistyössä ja integroitumisessa tutkimusprosessin eri vaiheisiin
 • edistää yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa

Verkosto tekee yhteistyötä STKS:n Tutkijapalveluiden työryhmän kanssa.

Verkoston yhdyshenkilöt

 • Aalto yliopisto: Antti Rousi, antti.m.rousi@aalto.fi
 • Helsingin yliopisto: Johanna Lahikainen, johanna.lahikainen@helsinki.fi
 • Itä-Suomen yliopisto: Helena Silvennoinen-Kuikka, helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi
 • Jyväskylän yliopisto: Irene Ylönen, irene.ylonen@jyu.fi
 • Lapin yliopisto/Lapin korkeakoulukirjasto: Liisa Hallikainen, liisa.hallikainen@ulapland.fi
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Iris Tahvanainen, iris.tahvanainen@lut.fi
 • Maanpuolustuskorkeakoulu: Joonas Parviainen, joonas.parviainen@mil.fi
 • Oulun yliopisto: Mari Katvala, mari.katvala@oulu.fi
 • Svenska handelshögskolan: Margareta Danielsson, margareta.danielsson@hanken.fi
 • Taideyliopisto: Jenni Mikkonen, jenni.mikkonen@uniarts.fi
 • Tampereen teknillinen yliopisto: Susanna Nykyri, susanna.nykyri@tut.fi
 • Tampereen yliopisto: Kati Mäki, kati.maki@staff.uta.fi
 • Tritonia: Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi
 • Turun yliopisto: Elise Johansson, elise.johansson@utu.fi
 • Åbo Akademin kirjasto: Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi

Kokousmuistio