Tutkimuksen tuen verkosto

Ajankohtaista

Varpu_Heiskanen_5011Verkosto on julkistanut 16.12.2016 pidetyn Kansallisen bibliometriikkaseminaarin yhteydessä Leidenin manifestista teetetyt käännökset suomeksi ja ruotsiksi. Leidenin manifestissa linjataan kymmenen periaatetta, joita tulisi noudattaa tieteen arvioinnissa.

Keväällä 2016 alkanut suosittu Competence Wednesdays -webinaarisarja jatkuu keväällä 2017. Webinaarien tallenteet ovat vapaasti katsottavissa, ja linkit tallenteisiin löytyvät webinaarisarjan sivulta.

Ohjausryhmä ja viestintä

Toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat Mari Katvala (Oulun yliopisto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopisto), Anne Lehto (puheenjohtaja, Tritonia), Katri Rintamäki (sihteeri, Tritonia) ja Antti Rousi (Aalto-yliopisto).

Tutkimuksen tuen verkoston viestintää varten on perustettu sähköpostilista tutkimuksentuki-syn(at)helsinki.fi. Lista on tarkoitettu tutkimuksen tuen palveluihin liittyvien asioiden tiedottamiseen ja keskusteluun.

Tehtävät ja tavoitteet

 • edistää yliopistokirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen palveluissa
 • edistää tutkijapalveluissa tarvittavien menetelmien osaamista sekä hyvien käytänteiden ja osaamisen jakamista
 • bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien arviointipalvelujen terminologian käytön selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen
 • tukee yliopistokirjastoja tutkijapalveluiden kehittämistyössä ja integroitumisessa tutkimusprosessin eri vaiheisiin
 • edistää yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa

Verkosto tekee yhteistyötä STKS:n Tutkijapalveluiden työryhmän kanssa.

Verkoston yhdyshenkilöt

 • Aalto yliopisto: Antti Rousi, antti.m.rousi@aalto.fi
 • Helsingin yliopisto: Johanna Lahikainen, johanna.lahikainen@helsinki.fi
 • Itä-Suomen yliopisto: Helena Silvennoinen-Kuikka, helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi
 • Jyväskylän yliopisto: Mirja Laitinen, mirja.p.laitinen@jyu.fi
 • Lapin yliopisto/Lapin korkeakoulukirjasto: Liisa Hallikainen, liisa.hallikainen@ulapland.fi
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Iris Tahvanainen, iris.tahvanainen@lut.fi
 • Maanpuolustuskorkeakoulu: Joonas Parviainen, joonas.parviainen@mil.fi
 • Oulun yliopisto: Mari Katvala, mari.katvala@oulu.fi
 • Svenska handelshögskolan: Margareta Danielsson, margareta.danielsson@hanken.fi
 • Taideyliopisto: Jenni Mikkonen, jenni.mikkonen@uniarts.fi
 • Tampereen teknillinen yliopisto: Sanna Kumpulainen, sanna.kumpulainen@tut.fi
 • Tampereen yliopisto: Esa Hakala, esa.juhani.hakala@uta.fi
 • Tritonia: Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi
 • Turun yliopisto: Elise Johansson, elise.johansson@utu.fi
 • Åbo Akademin kirjasto: Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi

Kokousmuistio