Tutkimuksen tuen verkosto

Ajankohtaista

Tutkimuksen tuen verkoston vapaamuotoinen tapaaminen pidetään pohjoismaisen bibliometriikkakonferenssin Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy yhteydessä. Verkostotapaaminen järjestetään ennen preworkshopin alkua omakustanteisena lounastapaamisena keskiviikkona 8.11.2017 klo 11 alkaen lounasravintola Pianossa.

SYN:n tutkimuksen tuen verkoston ohjausryhmä kiittää Competence Wednesdays -seminaarisarjan seuraajia. Erityinen kiitos myös kaikille puhujille, jotka ovat jakaneet osaamistaan tutkimuksen tukipalveluiden piirissä ajankohtaisista aiheista. Kevään 2017 webinaarit “Kolme näkökulmaa digitaaliseen humanismiin” ja ” Why Academics Read and How Libraries Contribute” samoin kuin vuoden 2016 webinaarit ovat katsottavissa nauhoitteena webinaarisarjan sivulta. Seminaarisarja jatkuu keväällä 2018.
Ohjausryhmä pyytää nyt palautetta Competence Wednesdays -seminaarisarjasta:
– Olivatko aiheet ajankohtaisia ja hyödyllisiä? Puuttuiko jokin kiinnostava aihe?
– Oliko esitystapa toimiva?
– Mitä toiveita sinulla olisi kevään 2018 seminaariaiheiksi?
– Tuleeko mieleesi henkilöä, jota haluaisit suositella webinaarin puhujaksi, tai  olisitko itse halukas alustamaan jostakin aiheesta tulevissa webinaareissa?
Palautteet ja ehdotukset voit lähettää ohjausryhmän sihteerille (katri.rintamaki@tritonia.fi) mielellään 30.9.2017 mennessä.

Keväällä 2016 alkanut suosittu Competence Wednesdays -webinaarisarja jatkuu keväällä 2017. Webinaarien tallenteet ovat vapaasti katsottavissa, ja linkit tallenteisiin löytyvät webinaarisarjan sivulta.

Verkosto on julkistanut 16.12.2016 pidetyn Kansallisen bibliometriikkaseminaarin yhteydessä Leidenin manifestista teetetyt käännökset suomeksi ja ruotsiksi. Leidenin manifestissa linjataan kymmenen periaatetta, joita tulisi noudattaa tieteen arvioinnissa.

Ohjausryhmä ja viestintä

Toimintaa ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän jäsenet ovat Mari Katvala (Oulun yliopisto), Johanna Lahikainen (Helsingin yliopisto), Anne Lehto (puheenjohtaja, Tritonia), Katri Rintamäki (sihteeri, Tritonia) ja Antti Rousi (Aalto-yliopisto).

Tutkimuksen tuen verkoston viestintää varten on perustettu sähköpostilista tutkimuksentuki-syn(at)helsinki.fi. Lista on tarkoitettu tutkimuksen tuen palveluihin liittyvien asioiden tiedottamiseen ja keskusteluun.

Tehtävät ja tavoitteet

 • edistää yliopistokirjastojen yhteistyötä tutkimuksen tuen palveluissa
 • edistää tutkijapalveluissa tarvittavien menetelmien osaamista sekä hyvien käytänteiden ja osaamisen jakamista
 • bibliometristen ja julkaisuihin pohjautuvien arviointipalvelujen terminologian käytön selkiinnyttäminen ja yhtenäistäminen
 • tukee yliopistokirjastoja tutkijapalveluiden kehittämistyössä ja integroitumisessa tutkimusprosessin eri vaiheisiin
 • edistää yhteistyötä yliopiston muiden toimijoiden kanssa

Verkosto tekee yhteistyötä STKS:n Tutkijapalveluiden työryhmän kanssa.

Verkoston yhdyshenkilöt

 • Aalto yliopisto: Antti Rousi, antti.m.rousi@aalto.fi
 • Helsingin yliopisto: Johanna Lahikainen, johanna.lahikainen@helsinki.fi
 • Itä-Suomen yliopisto: Helena Silvennoinen-Kuikka, helena.silvennoinen-kuikka@uef.fi
 • Jyväskylän yliopisto: Irene Ylönen, irene.ylonen@jyu.fi
 • Lapin yliopisto/Lapin korkeakoulukirjasto: Liisa Hallikainen, liisa.hallikainen@ulapland.fi
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Iris Tahvanainen, iris.tahvanainen@lut.fi
 • Maanpuolustuskorkeakoulu: Joonas Parviainen, joonas.parviainen@mil.fi
 • Oulun yliopisto: Mari Katvala, mari.katvala@oulu.fi
 • Svenska handelshögskolan: Margareta Danielsson, margareta.danielsson@hanken.fi
 • Taideyliopisto: Jenni Mikkonen, jenni.mikkonen@uniarts.fi
 • Tampereen teknillinen yliopisto: Riitta Lähdemäki, riitta.lahdemaki@tut.fi
 • Tampereen yliopisto: Esa Hakala, esa.juhani.hakala@uta.fi
 • Tritonia: Katri Rintamäki, katri.rintamaki@tritonia.fi
 • Turun yliopisto: Elise Johansson, elise.johansson@utu.fi
 • Åbo Akademin kirjasto: Eva Höglund, eva.hoglund@abo.fi

Kokousmuistio