Oppimisen tuen verkosto

Petteri_Kivimaki_JYYkirjasto_009Verkosto kokoaa yhteen toimijoita, joiden pyrkimyksenä on tukea opiskelijan oppimista hänen saavuttaakseen tavoitteen mukaisen 55 opintopistettä lukuvuodessa. Verkosto painottaa toiminnassaan asiakkaan näkökulmaa oppimista tukeviin palveluihin. Eri tapahtumissa keskitytään esimerkiksi pohtimaan kirjaston paikkaa korkeakoulujen tarjoamissa oppimista tukevissa palvelukokonaisuuksissa, miten voidaan tukea kirjastoissa opettavien henkilöiden pedagogisen osaamisen ja opetusmenetelmien kehittymistä ja millaisia teknologian hallintaan ja käyttöön liittyviä valmiuksia kirjastoissa tulisi olla erityisesti oppimisen tuen näkökulmasta.

Verkoston puheenjohtaja on kirjastonjohtaja Ulla Ohvo ja verkostoa koordinoi informaatikko Marja Talikka (marja.talikka@lut.fi) Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Ohjausryhmässä edellisten lisäksi ovat Eila Rämö Aalto-yliopistosta, Kirsi Luukkanen Helsingin yliopistosta ja Heidi Troberg Vaasan yliopistosta.

Verkostolla on yhdyshenkilöt jokaisessa yliopistokirjastossa:

Aalto-yliopisto: Eila Rämö (@aalto.fi)
Hanken: Margareta Danielsson (@hanken.fi)
Helsingin yliopisto: Kirsi Luukkanen (@helsinki.fi)
Itä-Suomen yliopisto: Helena Silvennoinen-Kuikka (@uef.fi)
Jyväskylän yliopisto: Tiia M. Puputti (@jyu.fi)
Lapin yliopisto: Paula Kangasniemi (@ulapland.fi)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Ulla Ohvo (@lut.fi)
Maanpuolustuskorkeakoulu: Antti Kalliola (@mil.fi)
Oulun yliopisto: Ursula Heinikoski (@oulu.fi)
Taideyliopisto: Maaria Harviainen  (@uniarts.fi)
Tampereen teknillinen yliopisto: Mervi Miettinen (@tut.fi)
Tampereen yliopisto: Sisko Sallama (@uta.fi)
Turun yliopisto: Leeni Lehtiö (@utu.fi)
Vaasan yliopisto: Heidi Troberg (@tritonia.fi)
Åbo Akademi: Eva Costiander-Hulden (@abo.fi)

Verkosto käy myös keskustelua sosiaalisessa mediassa. Avoimessa Facebook-ryhmässä (SYN Oppimisen tuen verkosto) jaetaan keskustellen ajankohtaisia, innostavia ja verkoston teemaan liittyviä uutisia. Verkosto toivoo kirjastoista aktiivista some-toimintaa.