Kustannuslaskennan työkalupakki

Työryhmän tavoitteena oli kartoittaa yliopistokirjastojen nykyisiä käytäntöjä ja pohtia laskentaohjeiden ja toimintoluokitusten yhtenäistämistä sekä laatia laskentakaavoja eri toimintojen tehokkuudelle ja hinnoitteluperusteisiin.