Aktiviteter

FUN skall främja samverkan mellan universitetsbiblioteken, initiera utvecklingsprojekt, ge utlåtanden, väcka initiativ och förslag, låta utföra utredningar och utnämna gemensamma representanter för universitetsbiblioteken i olika organ.