FUN

FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk – Vetenskapens drivmedel

FUN är ett organ för samordning och utveckling av universitetsbibliotekens nätverk. Alla universitetsbibliotek i landet liksom även Nationalbiblioteket är representerade i nätverket. Depåbiblioteket deltar som sakkunnigt i mötena.

FUN skall främja samverkan mellan universitetsbiblioteken, initiera utvecklingsprojekt, ge utlåtanden, väcka initiativ och förslag, låta utföra utredningar och utnämna gemensamma representanter för universitetsbiblioteken i olika organ. FUN skall synliggöra biblioteksverksamhetens och den gemensamma servicens genomslagskraft samt följa förändringar i omvärlden och utvecklingen på området. FUN samarbetar nationellt och internationellt med centrala intressentgrupper och med det övriga biblioteksnätet.

FUN (tidigare Rådet för Finlands Universitetsbibliotek) inrättades år 1996.