SYN

Det nyskapande universitetsbiblioteket – ett sakkunnigt partnerskap för vetenskapens framgång i Finland!

Rådet för Finlands Universitetsbibliotek är ett organ för samordning och utveckling av universitetsbibliotekens nätverk. Alla universitetsbibliotek i landet liksom även Nationalbiblioteket är representerade i rådet. Depåbiblioteket deltar som sakkunnigt i mötena.

Rådet skall främja samverkan mellan universitetsbiblioteken, initiera utvecklingsprojekt, ge utlåtanden, väcka initiativ och förslag, låta utföra utredningar och utnämna gemensamma representanter för universitetsbiblioteken i olika organ. Rådet skall synliggöra biblioteksverksamhetens och den gemensamma servicens genomslagskraft samt följa förändringar i omvärlden och utvecklingen på området. Rådet samarbetar nationellt och internationellt med centrala intressentgrupper och med det övriga biblioteksnätet.

Rådet för Finlands Universitetsbibliotek inrättades år 1996.