Leidenmanifestet

Expertnätverket för forskning har låtit översätta artikeln Leiden Manifesto for Research Metrics till finska (Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti) och svenska (Leidenmanifestet). Översättningarna har offentliggjorts på det nationella bibliometriseminariet den 16.12.2016. För den finska översättningen står Johanna Lahikainen från Helsingfors universitet och för den svenska, Ann-Sofie Källund från Tritonia.

Artikeln publicerades i tidskriften Nature i april 2015 och skrevs av en arbetsgrupp ledd av Diana Hicks (Professor in the School of Public Policy at Georgia Institute of Technology) och Paul Wouters (director of CWTS at Leiden University). Manifestet presenterar tio principer som vägledning i utvärderingen av forskningen.

Här kan du bekanta dig med översättningarna:

Leidenmanifestet

Leidenin tutkimusmetriikkamanifesti

Leave a Comment