FUN Strategi 2018-2020

FUN De finländska universitetsbibliotekens nätverk – Vetenskapens drivmedel

 

FUN visio

FUN vaikuttaa FUN Näkyy FUN Kokeilee
FUN vaikuttaa
 • Vi påverkar på flera nivåer: nationellt, internationellt och lokalt
 • Vi skapar beständiga och aktiva nätverk med de mest centrala intressegrupperna inom vetenskapspolitik, forskning och undervisning
 • Vi bestyrker vår genomslagskraft
  • Genom att tillhandahålla lämpliga verktyg
  • Genom att utbyta bästa praxis
FUN kokeilee
 • Nya serviceformer
  • Förutser framtida kundbehov
  • Utvecklar nya kompetenser
  • Arbetar med nya samarbetsparter
 • FUN som försöksverkstad – vi samarbetar på nya sätt och delar med oss av våra erfarenheter vad gäller

  • Nya undervisningsmetoder och lärmiljöer
  • Nya sätt att forska
  • Nya samarbetsformer för organisationerna
  • Nya möjligheter genom digitalisering
FUN näkyy
 • Vi synliggör universitetsbibliotekens värde för kunden
  • Tillförlitlig information
  • Informationskompetens från individnivå till samhällelig nivå
  • Kulturellt kapital
  • Synligare forskning
 • Vi stärker universitetsbibliotekens varumärke
  • Betonar rollen som banbrytare
  • Kommunikation
  • Synlighet via flera kanaler även utanför verksamhetsområdet

 

Leave a Comment