Sambiblioteksnätverket

Sambiblioteksnätverket är ett inofficiellt nätverk för samarbete mellan universitets- och yrkeshögskolebibliotek. Fastän det finns olika former av sambibliotek, så bildas de vanligtvis av biblioteksenheter som finns på samma eller på en närliggande ort och vars verksamhet baserar sig på gemensamma avtal.

Sambiblioteksverksamheten baserar sig på undervisnings- och kulturministeriets vision om universitetens strukturella utveckling. Verksamheten vid några universitetsbibliotek innefattar också andra stadiets utbildningsenheter. Nätverket startade sin verksamhet år 2011 i samband med Tritonias 10-års jubileum i Vasa.

Ordförande för sambiblioteksnätverket är Ulla Ohvo (LUT).