Yhteiskirjastojen verkosto

Yhteiskirjastojen verkosto on vapaamuotoinen, vapaaehtoinen, kaikille avoin korkeakoulukirjastojen yhteistyöverkosto. Yhteiskirjastoja on erilaisia, mutta lähtökohtaisesti ne ovat saman tai läheisen paikkakunnan korkeakoulujen yhteisiä kirjastoyksiköitä, joiden toiminta perustuu sopimuksiin. Yhteiskirjastotoiminta pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön näkemykseen korkeakoulujen rakenteellisesta kehittämisestä. Osassa korkeakoulukirjastoja toiminnassa on mukana myös toisen asteen yksiköitä. Verkosto aloitti toimintansa Tritonian 10-vuotisjuhlien yhteydessä Vaasassa 2011.