Lausunnot ja kannanotot

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostolta voi pyytää yliopistokirjastojen yhteistä näkemystä kirjastotoimialaan liittyvistä asioista.

Lausuntopyynnöt pyydetään lähettämään FUNin yhteistyösihteerille.

 

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston (SYN) lausuntoja ja kannanottoja

2017

  • SYNin vastaukset Avoimen tieteen palvelumaailma -kyselyyn, 10.3.2017

2016

  • Lausunto standardin ISO 16439:2014 Tieto ja dokumentointi – Kirjastojen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät ja toimenpiteet suomenkielisestä käännöksestä 23.3.2016
  • Kirje suomalaisille europarlamentaarikoille (yhdessä STKS:n kanssa) 2.5.2016: Tiedonlouhinnan salliva poikkeus EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöön
  • Esitys arkistolaitokselle opinnäytteiden digitaalisesta säilyttämisestä 24.5.2016
  • Lausunto Euroopan komission konsultaatioon Public consultation on the role of publishers in the copyright value chain and on the ‘panorama exception’, 25.5.2016
  • SYNin vastaus ATT-hankkeen vaikuttavuuden arviointiin liittyvään kyselyyn, 14.9.2016
  • Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain 19 ja 19 a §:n muuttamisesta (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin) (yhdessä STKS:n, Suomen Kirjastoseuran ja AMKIT-konsortion kanssa), 21.9.2016
  • Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi yleisistä kirjastoista ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.9.2016

2015

  • Lausunto koskien suomenkielistä käännöstä standardista ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi – Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi.
  • Tekijänoikeuslain muutosehdotus (lainauskorvauksen laajentaminen yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoihin)