Hankkeet

Mentorointiohjelma 2014 – 2015

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto toteutti yliopistokirjastojen johto- ja esimiestehtävissä työskenteleville suunnatun mentorointiohjelman, joka alkoi keväällä 2014 ja saatiin päätökseen vuoden 2015 helmikuussa.

Mentorointiohjelma koostui johdantoluennosta ja vuoden 2014 elokuussa kännistyneestä varsinaisesta mentorointiprosessista.

Kustakin yliopistokirjastosta voi osallistua koko mentorointiohjelmaan yksi aktori (johto- tai päällikkötasoa). Aktoreita kannustettiin hankkimaan mentorit joko oman yliopiston piiristä tai omalta paikkakunnalta. Mentorointiohjelman tavoitteena oli vahvistaa ohjelmaan osallistuvien valmiuksia ja motivaatiota tuottaa kirjaston johtamista palvelevaa mentorointia. Tavoitteena oli myös henkilöjohtamisessa kehittyminen.

SYN:n toteuttamassa kyselyssä mentorointiohjelmaan osallistuneet kokivat ohjelmaan osallistumisen hyödylliseksi ja ohjelman toteutukseltaan onnistuneeksi.