Toiminta

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston tehtävänä on edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä, käynnistää kehittämishankkeita, antaa lausuntoja, tehdä aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin.

Neuvosto tekee näkyväksi kirjastojen toiminnan ja yhteisten palvelujen vaikuttavuutta sekä seuraa toimintaympäristön muutoksia ja alan kehitystä. Se toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Neuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Työvaliokunta valmistelee asioita neuvoston päätettäväksi.

Yhteistyön vakiintuneita muotoja ovat myös yhteistyöverkostot ja työryhmät.