Toimintasuunnitelma

Vuodelle 2017 laadittu Suomen yliopistokirjastojen neuvoston strategian tarkistetut tavoitteet -dokumentti on samalla myös SYN:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Toimintasuunnitelma on luettavissa verkossa: SYN toimintasuunnitelma 2017 (pdf).

Toimintasuunnitelman keskeiset tavoitteet ovat seuraavat:

Työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen:

 • 5-10 kpl 2-5 arkipäivän mittaista henkilökuntavaihtoa toteutettu
 • Kaikilla strategisilla alueilla toimivat verkostot ovat aktiivisia ja verkostojen toimintakäytännöt ovat vakiintuneet

Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen:

 • Verkostotapaaminen ja avoimen tieteen edistäminen
 • Yhteistyömuotojen ja yhteistyövastuiden kehittäminen SYN:n sidosryhmien kanssa (esim. OKM, Kansalliskirjasto, FUCIO, UNIFI, AMKIT-konsortio ja CSC)
 • SYNin näkyminen sidosryhmäfoorumeilla
 • Verkkoviestinnän kehittäminen, sosiaalisen median hyödyntäminen ja SYNin tunnettuuden lisääminen
 • Yhteistoiminnan kehittäminen kotimaisten tietoaineistotoimijoiden kanssa ja yhteistyö FinELibin kanssa tietoaineistoneuvotteluissa

Innovatiiviset tietopalvelut suomalaisen tutkimuksen ja korkeakouluopiskelun menestykseksi

 • Yliopistokirjastojen intresseistä huolehtiminen uuden kirjastojärjestelmän hankinnassa
 • Bibliometriikkaosaamisen ja tutkimuksen tuen palveluosaamisen kehittäminen yliopistokirjastoissa: bibliometriikkaseminaarin järjestäminen
 • Tutkimusdataan liittyvän osaamisen kehittäminen, tutkimusmenetelmien tuntemuksen lisääminen ja tutkijoiden tarpeita vastaavien palveluiden kehittäminen: hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakaminen verkostossa
 • Avoimeen tieteeseen liittyvään osaamisen lisääminen yliopistokirjastoissa
 • Tutkitaan mahdollisuudet FinELibin e-kurssikirjaprojektin työn jatkamiseksi
 • Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen: Digitaalisiin oppimisympäristöihin liittyvän verkkokurssin järjestäminen
 • Oppimisen tukeen liittyvän tietämyksen vahvistaminen yliopistokirjastoissa: Oppimisen tuen seminaarin toteuttaminen yhteistyössä STKS:n / Tutkimuksen tuen verkoston kanssa ja verkostotapaaminen PedaForum-päivien yhteydessä
 • Edistetään avointa tiedettä
 • Edistetään avoimen tiedon tietämystä ja hyödyntämistä: Tietämyksen jakaminen avoimen tieteen tukemisen hyvistä käytännöistä