Strategia 2013-2017

Suomen yliopistokirjastojen neuvoston voimassa oleva strategia on laadittu vuosille 2013-2017.

Strategiaan sisältyvät missio, visio ja strategiset päämäärät ovat seuraavat:

Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on yhteistyöverkosto, jossa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä, sekä koordinoidaan yhteisiä hankkeita, selvityksiä ja kannanottoja.

Visio: Uutta luova yliopistokirjasto – osaavaa kumppanuutta Suomen tieteen menestykseksi!

Strategiset päämäärät:

  1. Työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen
  2. Toimintojen ja prosessien rakentava uudistaminen
  3. Innovatiiviset tietopalvelut

Tutustu strategiaan kokonaisuudessaan: SYN strategia 2013-2017 (pdf).

Strategiaa valmistelleeseen ryhmään kuuluivat Mirja Iivonen (Tampereen yliopiston kirjasto), Ulla Nygrén (Turun yliopiston kirjasto), Pia Södergård (Åbo Akademis bibliotek), Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Kimmo Tuominen (Jyväskylän yliopiston kirjasto), Tua Hindersson-Söderholm (Svenska Handelhögskolans Bibliotek), Susanna Parikka (Lapin korkeakoulukirjasto). SYN:n yhteistyösihteeri toimi työryhmän sihteerinä.

Strategian tavoitteet tarkistetaan vuosittain. Vuodelle 2017 laadittu strategian tarkistetut tavoitteet -dokumentti on samalla myös SYN:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Tutustu dokumenttiin: SYN toimintasuunnitelma 2017.