Jäsenet

Suomen yliopistokirjastojen neuvostossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Varastokirjasto kutsutaan neuvoston pysyviksi asiantuntijajäseniksi.

Kaudella 2016—2017 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtajana toimii Ulla Nygrén Turun yliopiston kirjastosta.

Neuvoston jäsenet

Pysyvät asiantuntijat