Jäsenet

Suomen yliopistokirjastojen neuvostossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Varastokirjasto kutsutaan neuvoston pysyviksi asiantuntijajäseniksi.

Kaudella 2017—2018 Suomen yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtajana toimii Ulla Nygrén Turun yliopiston kirjastosta.

Neuvoston jäsenet

Pysyvät asiantuntijat