Medlemmar

I de finländska universitetsbibliotekens nätverk finns en representant från varje universitetsbibliotek. Varje bibliotek representeras av bibliotekschefen eller en av honom/henne befullmäktigad biblioteksanställd. Nationalbibliotekets biblioteksnättjänster och Depåbiblioteket har stadigvarande sakkunnigmedlemmar i FUN.

Medlemmarna

Stadigvarande sakkunnigmedlemmar