Nätverket för informationsmaterial

Nätverket för informationsmaterial inledde sin verksamhet hösten 2013. Nätverket är samarbetsorgan för ansvariga för universitetsbibliotekens
informationsmaterial / samlingar / anskaffningar. Verksamheten leds av en styrgrupp som består av Susanna Parikka (ordförande, LaY), Outi Vaattovaara (sekreterare, LaY), Petri Tonteri (TaY), Arto Ikonen (JY), Tiina Jounio (OY) och Ulla Ohvo (LUT).

Nätverkets uppgifter är analysera och marknadsföra bibliotekens informationsmaterial.

Nätverkets informationsspridning sker via e-postlistan tietoaineistot-syn(at)helsinki.fi, där en kontaktperson från varje universitetsbibliotek ingår. På listan diskuteras frågor om och erfarenheter av olika typer av informationsmaterial.