Expertnätgruppen för forskningsservice

Expertnätgruppen för forskningsservice inledde sin verksamhet våren 2011. Verksamheten leds av en styrgrupp som består av Anne Lehto (ordf., Tritonia), Mari Katvala (OY), Johanna Lahikainen (HU), Katri Rintamäki (sekr., Tritonia) och Antti Rousi (Aalto). Styrgruppens möteshandlingar publiceras på denna webbplats.

Nätverkets informationsspridning sker via e-postlistan tutkimuksentuki-syn(at)helsinki.fi där en kontaktperson från varje universitetsbibliotek ingår. På listan diskuteras frågor om och erfarenheter av olika typer av forskningsservice.

Nätverkets mål och uppgifter:

– beskriva och produktifiera bibliotekens stöd till forskningen
– i början av nätverkets verksamhet speciellt koncentrera sig på service i anslutning till forskningsutvärdering, t.ex. bibliometri
– klargöra och förenhetliga terminologin
– sprida information om forskningsutvärdering, publicering, bibliometri och forskningsdata
– öka kunskapen om bibliometriska metoder bl.a. genom att arrangera utbildningar
– befrämja de vetenskapliga bibliotekens samarbete kring forskningsservice
– bevaka den nationella och internationella utvecklingen inom området

Nätverket samarbetar med FVBS:s Arbetsgrupp för forskningsservice.