Kontaktuppgifter

För ytterligare information om rådets verksamhet samt begäran om utlåtande och vid intresse för projektsamarbete vänligen kontakta planerare:

Katja Halonen
e-post:katja.halonen(at)utu.fi
gsm +358 50 3370825