Kontaktuppgifter

För ytterligare information om nätverkets verksamhet samt begäran om utlåtande och vid intresse för projektsamarbete vänligen kontakta samarbetssekreteraren:

Pia-Maria Niemitalo
e-post: pia-maria.niemitalo(at)tritonia.fi
tfn: +358 29 449 8272