Strategi

Strategi för rådet för Finlands universitetsbibliotek 2013-2017

Mission: Rådets uppgift är att stöda och utveckla universitetsbiblioteken i rollen som forsknings- och studiebefrämjande expertorganisation. Rådet är ett samarbetsnätverk där kunnande och god praxis delas och där gemensamma projekt, utredningar och ställningstaganden koordineras.

Vision: Det nyskapande universitetsbiblioteket – ett sakkunnigt partnerskap för vetenskapens framgång i Finland!

Läs hela dokumentet: strategi 2013-2017.