Medlemmar

I Rådet för Finlands universitetsbibliotek finns en representant från varje universitetsbibliotek. Varje bibliotek representeras av bibliotekschefen eller en av honom/henne befullmäktigad biblioteksanställd. Nationalbibliotekets biblioteksnättjänster och Depåbiblioteket har stadigvarande sakkunnigmedlemmar i rådet.

Medlemmarna

Stadigvarande sakkunnigmedlemmar