Jäsenet

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston jäseniä ovat yliopistojen kirjastopalveluista vastaavat johtajat. Jokaista yliopistoa edustaa yksi johtaja. Kokouksiin voi osallistua johtajan sijaisena hänen valtuuttamansa henkilö.

Kaudella 2017—2018 FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Ulla Nygrén Turun yliopiston kirjastosta.

FUNin jäsenet