Jäsenet

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kutakin kirjastoa edustaa kirjaston johtaja tai hänen valtakirjalla valtuuttamansa kirjaston työntekijä. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut ja Varastokirjasto kutsutaan neuvoston pysyviksi asiantuntijajäseniksi.

Kaudella 2017—2018 FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana toimii Ulla Nygrén Turun yliopiston kirjastosta.

FUNin jäsenet

Pysyvät asiantuntijat