FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto

Kuva: Päivi Letonsaari

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto on yliopistokirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja kehittävä elin, jossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto osallistuvat kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina.

FUNin tehtävänä on edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä, käynnistää kehittämishankkeita, antaa lausuntoja, tehdä aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia erilaisiin toimielimiin. FUN tekee näkyväksi kirjastojen toiminnan ja yhteisten palvelujen vaikuttavuutta sekä seuraa toimintaympäristön muutoksia ja alan kehitystä. Se toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) on perustettu vuonna 1996. Vuoden 2018 alussa SYN muutti nimensä FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostoksi.