FUN – etusivu

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto
– Tieteen käyttövoima

FUN Suomen yliopistokirjastojen verkosto edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä. FUNissa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto osallistuvat kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina.

FUN toteuttaa kehittämishankkeita, järjestää seminaareja, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia toimielimiin. FUNin yhteydessä toimii yliopistokirjastojen asiantuntijoiden verkostoja.

FUN toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. FUN haluaa tehdä näkyväksi yliopistokirjastojen toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä tieteelle.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) on perustettu vuonna 1996. Vuoden 2018 alussa SYN muutti nimensä FUN Suomen yliopistokirjastojen verkostoksi.