SYN – etusivu

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto
– Yhteistyötä ja kumppanuutta koulutuksen ja tutkimuksen menestykseksi

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto (SYN) edistää yliopistokirjastojen välistä yhteistyötä. Neuvostossa ovat edustettuina kaikki yliopistokirjastot. Kansalliskirjasto ja Varastokirjasto osallistuvat kokouksiin pysyvinä asiantuntijoina.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto toteuttaa kehittämishankkeita, järjestää seminaareja, antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä, teettää selvityksiä sekä nimittää yliopistokirjastojen yhteisiä edustajia toimielimiin. Neuvoston yhteydessä toimii yliopistokirjastojen asiantuntijoiden verkostoja.

Neuvosto toimii yhteistyössä keskeisten sidosryhmien ja muun kirjastoverkon kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti. Neuvosto haluaa tehdä näkyväksi yliopistokirjastojen toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä tieteelle.

Suomen yliopistokirjastojen neuvosto on perustettu vuonna 1996.